Skip to main content

USD/CLP

USD (dolar USA)
Jednostka walutowa USA, Salwadoru i Wysp Marshalla. Główna waluta rezerwowa świata.
Emitowana przez: Rezerwę Federalną (Fed)
Dynamika ceny zależy od stóp procentowych Fedu, inflacji oraz tempa wzrostu gospodarki USA.

CLP (Chilijskie peso)
Jednostka walutowa Chile.
Emitent: Centralny Bank Chile
Dynamika cen zależy od stóp procentowych Centralnego Banku Chile, inflacji i wzrostu gospodarczego państwa.