Skip to main content

USD/MXN

USD (dolar USA)
Jednostka walutowa USA, Salwadoru i Wysp Marshalla. Główna waluta rezerwowa świata.
Emitowana przez: Rezerwę Federalną (Fed)
Dynamika ceny zależy od stóp procentowych Fedu, inflacji oraz tempa wzrostu gospodarki USA.

MXN (meksykańskie peso)
Jednostka walutowa Meksyku.
Emitowana przez: Bank Meksyku
Dynamika ceny zależy od stóp procentowych Banku Meksyku, inflacji oraz tempa wzrostu gospodarki państwa.