Skip to main content

USD/PLN

USD (dolar amerykański)
Jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki, Salwadoru i Wysp Marshalla. Jest to główna waluta rezerwowa świata. 
Emitent: System Rezerwy Federalnej (Fed)
Zmiany cen USD są uwarunkowane główną stopą procentową Fed, inflacją i tempem wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych. 

PLN (złoty polski)
Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej. 
Emitent: Narodowy Bank Polski
Zmiany cen PLN są uwarunkowane główną stopą procentową Narodowego Banku Polski, a także inflacją i tempem wzrostu gospodarczego kraju.