Skip to main content

USD/RUB

USD (dolar USA)
Jednostka walutowa USA, Salwadoru i Wysp Marshalla. Główna waluta rezerwowa świata.
Emitowana przez: Rezerwę Federalną (Fed)
Dynamika ceny zależy od stóp procentowych Fedu, inflacji oraz tempa wzrostu gospodarki USA.

RUB (rosyjski rubel)
Jednostka walutowa Rosji, która jest także używana na terytorium Abchazji i Osetii Południowej. Należy do grupy walut surowcowych (silnie zależnych od notowań surowców).
Emitowana przez: Bank Rosji
Dynamika ceny zależy głównie od cen ropy naftowej.