Skip to main content

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares Core S & P Mid-Cap ETF jest funduszem ETF inwestującym w akcje w indeksie giełdowym S&P 400.

Indeks obejmuje 400 spółek amerykańskich o średniej kapitalizacji rynkowej od 1,4 mld USD do 5,9 mld USD. Spółki te obejmują wszystkie sektory gospodarki. Fundusz ETF inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w papiery wartościowe z indeksu S&P 400 oraz w kwity depozytowe reprezentujące papiery wartościowe z indeksu. 

Geografia inwestycji: 100% USA

Możliwości inwestycyjne
Przy niskim poziomie dźwigni finansowej instrument ten będzie przede wszystkim interesujący dla dużych inwestorów, których celem będzie zwiększenie ekspozycji w akcje amerykańskie.

Przy wysokim poziomie dźwigni finansowej narzędzie to może być interesujące dla spekulacji, opartej na informacjach o amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych.

Jak kupić i sprzedać rdzeń iShares Core S & P Mid-Cap ETF?
Handel za pomocą tego narzędzia odbywa się za pośrednictwem terminali MT-4, MT-5 oraz Libertex.