Skip to main content

iShares Latin America 40 ETF

iShares Latin America 40 ETF jest funduszem ETF inwestującym w akcje wchodzące w skład indeksu S&P Latin America 40.

W skład indeksu wchodzi 40 największych spółek giełdowych w Ameryce Łacińskiej. Fundusz zwykle inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w papiery wartościowe głównego indeksu oraz w kwity depozytowe reprezentujące papiery wartościowe głównego indeksu.

Geografia inwestycji:
59,71% Brazylia
24,14 % Meksyk
10,09% Chile

Możliwości inwestycyjne
Przy niskim poziomie dźwigni finansowej narzędzie to będzie przede wszystkim interesujące dla dużych inwestorów, których celem będzie zwiększenie ekspozycji na akcje spółek latynoamerykańskich.

Przy wysokim poziomie dźwigni finansowej narzędzie to może być interesujące dla spekulacji opartej na informacjach na temat rynku papierów wartościowych w Ameryce Łacińskiej.

Jak kupować i sprzedawać akcje iShares Latin America 40 ETF?
Handel za pomocą tego narzędzia odbywa się za pośrednictwem terminali MT-4, MT-5 oraz Libertex.