Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 79.1% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

79.1% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

iShares Latin America 40 ETF

iShares Latin America 40 ETF jest funduszem ETF inwestującym w akcje wchodzące w skład indeksu S&P Latin America 40.

W skład indeksu wchodzi 40 największych spółek giełdowych w Ameryce Łacińskiej. Fundusz zwykle inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w papiery wartościowe głównego indeksu oraz w kwity depozytowe reprezentujące papiery wartościowe głównego indeksu.

Geografia inwestycji:
59,71% Brazylia
24,14 % Meksyk
10,09% Chile

Jak handlować kontraktami CFD na iShares Latin America 40 ETF?
Handel na tym instrumencie jest dostępny za pośrednictwem platform MetaTrader 4, MetaTrader 5 i Libertex. Handel kontraktami CFD na ten ETF jest dostępny na platformach MetaTrader 4, MetaTrader 5 i Libertex.