Skip to main content

AEX

Netherlands 25 to główny indeks akcyjnyw Holandii. Obejmuje on akcje największych spółek publicznych notowanych na giełdzie Euronext Amsterdam. Mimo że jego nazwa obejmuje liczbę "25", to faktyczna liczba spółek wchodzących w skład indeksu może się różnić – gdy jeden komponent indeksu jest z niego usuwany, nie jest on zastąpiony natychmiastowo, lecz dopiero po kolejnej rewizji całego indeksu.
Indeks zadebiutował 1 stycznia, 1983, z bazowym poziomem 100.

Dynamika indeksu Netherlands 25 zależy od ogólnej kondycji holenderskiej gospodarki oraz potencjału lokalnych spółek.