Skip to main content

Italy 40

Główny indeks państwowej giełdy papierów wartościowych we Włoszech, odpowiadający za około 80% kapitalizacji wewnętrznego rynku. indeks mierzy skuteczność działań 40 najbardziej płynnych i dokapitalizowanych spółek we Włoszech. Indeks jest zarządzany przez FTSE Group.