Skip to main content

MEX BOLSA Index

Indeks MEX BOLSA (ticker — IS) to największy indeks giełdowy Meksyku. Obejmuje on 35 spółek notowanych na meksykańskiej giełdzie papierów wartościowych, a jego skład jest aktualizowany co pół roku. Wszystkie składniki indeksu są ważone według kapitalizacji rynkowej.

Mex Bolsa powstał 30 października 1978 roku, a od 2009 roku obejmuje akcje notowane na meksykańskiej giełdzie papierów wartościowych.

Składa się z akcji spółek pochodzących z wielu różnych sektorów, w tym telekomunikacji, przemysłu ciężkiego, usług, dóbr konsumpcyjnych, budownictwa, opieki zdrowotnej i finansów. Jest to więc indeks szerokiego rynku — odpowiedź Meksyku na S&P500.

Możliwości inwestycyjne

Meksyk jest w dużym stopniu uzależniony zarówno od ceny ropy naftowej, jak i od swego sąsiada na północy, mającego 80% udział w całym rynku eksportowym tego kraju. Meksykański rynek akcji, a w konsekwencji także indeks MEX BOLSA, są niezwykle wrażliwe na te dwa czynniki.

Podobnie jak większość indeksów, również MEX BOLSA podlega długotrwałym trendom. Trzeba jednak wspomnieć, że indeks cechują także częste okresy wzmożonej zmienności. Na przykład w roku 2009 indeks zanotował zwyżkę o 80% w 11 miesięcy. W okresach wzrostów zyskuje zazwyczaj 3% na miesiąc.