Skip to main content

Russia50 Index

Indeks RTS – indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Moskwie i główny wskaźnik rosyjskiego rynku akcji. Indeks jest obliczany od września 1995, gdy jego bazowa wartość wyniosła 100.

Po połączeniu giełd RTS i MMVB, indeks RTS wraz z indeksem MMVB stały się dwoma standardowymi indeksami Giełdy Papierów Wartościowych w Moskwie. Cechą indeksu RTS jest fakt, iż jest on obliczany w USD, w odróżnieniu od MMVB, obliczanego w RUB.

Obliczenie indeksu RTS jest oparte na akcjach 50 największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek należących do głównych sektorów rosyjskiej gospodarki. Lista spółek oraz ich udział (waga) w indeksie są przedmiotem kwartalnej oceny.