Skip to main content

Spain 35

Główny indeks akcyjny Hiszpanii, biorący pod uwagę akcje 35 największych spółek notowanych na giełdzie w Madrycie. Lista spółek wchodzących w skład indeksu jest rewidowana dwa razy w ciągu roku - pierwszego dnia roboczego w styczniu i lipcu.

Obecnie, łączna kapitalizacja spółek wchodzących w skład indeksu to ponad 320 miliardów euro.