Skip to main content

Heating Oil

Olej opałowy jest pochodną procesu rafinowania ropy naftowej. Jest on regularnie używany przez amerykańskie gospodarstwa domowe do ogrzewania.

Ceny oleju opałowego w USA są ustalane na giełdzie, będąc przede wszystkim wynikiem poziomów popytu i podaży. Korelacja z cenami ropy naftowej jest bardzo silna, jednak z uwagi na czynniki atmosferyczne, ceny oleju opałowego mogą od czasu do czasu zachowywać się w sposób bardziej niezależny.