American Express Co.

O American Express Co.

American Express to jedna z wiodących spółek na świecie oferujących systemy płatności. Posiada najsilniejszą pozycję na amerykańskim rynku.