Skip to main content

Walt Disney Co.

Walt Disney to jedna z największych spółek w sektorze rozrywki. Posiada ona studio w Hollywood, wiele parków rozrywki, a także sieć telewizyjną i radiową w USA.