Skip to main content

ENI SPA

ENI Italy Oil & Gas Operations to największa spółka z sektora gazu i ropy we Włoszech. Jest ona 17. pod względem wielkości spółką na całym świecie. Założona w 1953, spółka została częściowo sprywatyzowana na przełomie wieków. Spółka działa w trzech obszarach: poszukiwania i produkcji węglowodorów, inżynierii powiązanej w energią i gazem, a także rafinowaniem i sprzedażą ropy. Spółka działa w 85 państwach na świecie.