Skip to main content

MasterCard Inc.

MasterCard to międzynarodowy system płatności, akceptowany przez ponad 20.000 organizacji finansowych z ponad 210 państw. Obecnie, udział spółki w globalnym sektorze płatności to ponad 20%.