Skip to main content

UnitedHealth Group Inc.

UnitedHealth Group Inc. jest jedną z największych spółek działających w sektorze opieki zdrowotnej w USA (świadczy ona usługi około 70 milionom osób w USA za pomocą spółek zależnych). Znalazła się w pierwszej setce firm w rankingu Top 500 magazynu Fortune w USA.