Skip to main content

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash lub BCH, to wariacja Bitcoina (BTC). 1 sierpnia, 2017, po dwóch lat sporów, zadecydowano o podzieleniu Bitcoina na dwie waluty.

Bitcoin Cash powstał w wyniku sporów między Bitcoinowymi społecznościami miningowymi, których źródłem była kwestia skalowalności waluty. Z uwagi na fakt, że Bitcoin Cash jest wariacją Bitcoina, każdy, który posiada Bitcoin, ma prawo do takiej samej ilości Bitcoin Cash po spełnieniu odpowiednich warunków.

Bitcoin Cash to zdecentralizowana waluta emitowana przez innych użytkowników, którzy posiadają wystarczające oprogramowanie i sprzęt do jej obsługi.

Cena Bitcoin Cash jest w pełni zależna od poputy i podaży. Jej wartość jest wynikiem ilości produktów i usług, które można za nią kupić.