Skip to main content

Litecoin

Litecoin jest drugą pod względem popularności i kapitalizacji cyfrową walutą na świecie, będąc alternatywą do bitcoina. Może być używana do zapłaty za produkty i usługi lub wymiany na tradycyjne lub inne cyfrowe waluty.

Litecoin jest emitowany przez zdecentralizowaną sieć użytkowników, przez co nie może być regulowany przez rządy lub decyzje o stopach procentowych. Ilość litecoinów jest algorytmicznie ustawiona na poziomie 84 milionów.

Cena litecoina zależy od popytu oraz zaufania użytkowników jako środek płatności za towary i usługi. Wysoka zmienność notowań litecoina jest dobrą okazją na wygenerowanie zysku.