Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 79.1% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

79.1% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

Portfele inwestycyjne

abstraction image
abstraction image

W ramach procesu inwestycyjnego inwestorzy w celu dywersyfikacji tworzą portfele, które są zbiorem wielu akcji. Dywersyfikacja jest aktem kupowania różnych aktywów w celu zmniejszenia ryzyka, które pojawia się, gdy wartość niektórych aktywów spada. Jednocześnie portfele mogą być utrzymywane przez lata z niewielkimi korektami zbioru akcji w samym portfelu.

Przyjrzyjmy się trzem opcjom tworzenia portfeli.
1. Możesz stworzyć portfel składający się z akcji firm, których produktów używasz. Jest to jeden z najprostszych i najefektywniejszych sposobów tworzenia portfela. Kto inny jak nie Ty najlepiej zna się na produktach Twojej ulubionej firmy? Potrzebujesz jeszcze kilku szczegółów na temat wyników firmy w ostatnich latach i możesz inwestować. Wybierając akcje do portfela, upewnij się, że spółki pochodzą z różnych sektorów gospodarki, a także krajów i regionów, które są ze sobą powiązane w jak najmniejszym stopniu. To sprawi, że portfel będzie bardziej zdywersyfikowany.
2. Drugim sposobem jest stworzenie portfela z akcji wchodzących w skład indeksu giełdowego, który już zawiera akcje największych i najwiarygodniejszych spółek w kraju. Możesz zdecydować, że weźmiesz tylko niektóre spółki z indeksu, zamiast wszystkich. Pamiętaj: im więcej akcji masz w swoim portfelu, tym bardziej jest on zdywersyfikowany, ale będziesz też potrzebować więcej środków na zakup większej liczby akcji i udziałów w nich.
3. Trzecia metoda jest najtrudniejsza, ale mimo to należy o niej wiedzieć. Polega ona na przyjmowaniu gotowych rozwiązań od znanych inwestorów w celu stworzenia portfela. Jednym z przykładów jest portfel Harry'ego Markowitza, za który otrzymał Nagrodę Nobla. Możesz znaleźć w sieci informacje o logice użytej do jego stworzenia, ale obliczenia mogą zająć bardzo dużo czasu.

Lesson 9

Następnym krokiem jest decyzja, ile akcji i udziałów w nich kupić do portfela. Można to zrobić na dwa sposoby. Możesz rozdzielić swoją inwestycję w akcje równomiernie według wartości, tzn. użyć równej ilości środków do zakupu akcji. Innym sposobem jest rozdzielenie środków tak, aby kupić równą liczbę akcji. W tym przypadku jednak portfel będzie silnie przechylony w stronę droższych akcji. Gdy dopiero zaczynasz, lepiej jest wybrać pierwszą opcję. Jest też opcja zakładająca bardziej złożone obliczenia udziału każdej akcji w portfelu, ale jest to skomplikowany temat, którym zajmiesz się w przyszłości.

Przejdź od prostoty do złożoności, budując swój pierwszy portfel z akcji swoich ulubionych firm!

Chcesz zacząć?

Dołącz do tysięcy użytkowników Libertex.

79.1% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze