Skip to main content

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Germany ETF jest funduszem ETF inwestującym w akcje niemieckich spółek z MSCI (Morgan Stanley Capital International).  

Inwestycja realizowana jest w akcje 73 niemieckich spółek o dużej i średniej kapitalizacji, które są głównie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. 

Największe pozycje w strukturze inwestycji zajmują firmy AP, SIEMENS N AG, BAYER AG, ALLIANZ, BASF N, DAIMLER AG, DEUTSCHE TELEKOM N AG, ADIDAS N AG. 

Struktura branżowa inwestycji:
17,3% Sektor konsumencki
14,8% Towary 
14,0% Sektor finansowy
13,4% Sektor przemysłowy
13,2% Opieka zdrowotna
12,8% Sektor technologiczny
14,5% Pozostałe sektory

Możliwości inwestycyjne
Przy niskiej dźwigni finansowej instrument ten będzie przede wszystkim interesujący dla dużych inwestorów, których celem będzie zwiększenie ekspozycji w akcje niemieckie.

Przy wysokiej dźwigni finansowej narzędzie to może być interesujące dla spekulacji, opartej na informacjach na temat niemieckiego rynku giełdowego. Dokładniej rzecz ujmując - na temat spółek przemysłowych, finansowych, konsumenckich i innych działających w Niemczech.