Skip to main content

iShares MSCI Mexico ETF

EWW iShareres MSCI Mexico ETF jest funduszem ETF inwestującym w akcje spółek meksykańskich znajdujących się w indeksie MSCI (Morgan Stanley Capital International). 

Inwestycja dotyczy akcji 62 meksykańskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji. Największe pozycje w strukturze inwestycji zajmują AMERICA MOVIL L, FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, GPO FINANCE BANORTE, WALMART DE MEXICO V.

Struktura branżowa inwestycji:
27,5% Dobra konsumpcyjne
16,7% Sektor finansowy
16,5% Telekomunikacja
12,7% Towary
10,4% Przemysł
16,2% Pozostałe branże

Możliwości inwestycyjne
Przy niskim poziomie dźwigni finansowej instrument ten będzie przede wszystkim przedmiotem zainteresowania dużych inwestorów, których celem będzie zwiększenie ekspozycji na akcje meksykańskie.