Skip to main content

SPDR S&P 500 ETF Trust

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust jest funduszem ETF inwestującym w akcje wchodzące w skład indeksu giełdowego S&P 500.

Indeks obejmuje 500 największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek amerykańskich. Inwestycje funduszu skupiają się na spółkach z 10 sektorów: dóbr trwałych, dóbr konsumpcyjnych, energii, finansowego, farmaceutycznego, przemysłowego, materiałów podstawowych, nieruchomości, technologii, użyteczności publicznej.

Strukturę portfela ETF tworzą prawie w 100% akcje spółek należących do tych 10 sektorów. 

Geografia inwestycji: 100% USA

Możliwości inwestycyjne
Przy niskim poziomie dźwigni finansowej instrument ten będzie przede wszystkim interesujący dla dużych inwestorów, których celem będzie zwiększenie ekspozycji na akcje amerykańskie.

Przy wysokim poziomie dźwigni finansowej narzędzie to może być interesujące dla spekulacji, opartej na informacjach o amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych.

Jak kupić i sprzedać SPY SPDR S&P 500 ETF Trust?
Handel za pomocą tego narzędzia odbywa się za pośrednictwem terminali MT-4, MT-5 oraz Libertex.