Skip to main content

CAC 40

CAC 40 jest jednym z największych stock indices indeksów akcyjnychwe Francji. Obejmuje on akcje 40 największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na giełdzie Euronext Paris.
Indeks zadebiutował 31 grudnia, 1987, z bazowym poziomem wynoszącym 1.000 pipsów.

Poziom indeksu CAC 40 zależy od ogólnego wzrostu gospodarczego Francji oraz potencjału lokalnych spółek. Historycznie, potencjał wzrostu tego indeksu były niższy niż w przypadku niemieckiego DAX lub brytyjskiego FTSE 100, co odpowiadało kondycji tych europejskich gospodarek.