Skip to main content

RUSSELL 2000

Amerykańskiindeks akcyjnyRussell 2000 jest jednym z najpopularniejszych instrumentów służących do mierzenia rozwoju małych spółek na rynku akcji USA. W skład indeksu wchodzą spółki z sektora finansów, nowoczesnej technologii oraz produkcji dóbr trwałych.
Indeks zadebiutował w lipcu, 1991.

Russell 2000 może być potencjalnie bardziej dynamiczny niż S&P400 i S&P500 z uwagi na większą mobilność akcji mniejszych spółek. Indeks jest także dobrym barometrem kondycji amerykańskiej gospodarki, z naciskiem na sektor finansowy, technologiczny i konsumencki.