Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

U.S. Dollar Index Future

USDX jest indeksem, który odzwierciedla stosunek dolara amerykańskiego do koszyka sześciu głównych globalnych walut.

Oblicza się go jako średnią geometryczną. Wagi pojedynczych walut w indeksie są następujące:
Euro - 57,6%;
Jen - 13,6%;
Funt - 11,9%;
Dolar kanadyjski - 9,1%;
Korona szwedzka - 4,2%;
Frank szwajcarski - 3,6%.

Możliwości inwestycyjne
CFD na indeks dolarowy mogą być interesujące dla inwestorów, którzy ściśle monitorują stan gospodarki USA i politykę pieniężną FRS i są gotowi handlować dolarem niezależnie od innych walut.

Narzędzie to można również postrzegać jako "bezpieczną przystań" w okresach zwiększonej awersji do ryzyka na rynkach.