Skip to main content

Brent Crude Oil

Brent to europejski typ ropy naftowej produkowany na Morzu Północnym. Od 1971, jest ona postrzegana jako benchmark i punkt odniesienia do cen innych typów ropy, przede wszystkim rosyjskiego rodzaju - Ural.

Cena ropy zależy od czynników geopolitycznych, makroekonomicznych oraz podaży i popytu. Na notowania ropy naftowej silny wpływ ma także polityka Organizacji Państw Eksporterów Ropy (Opec), w której skład wchodzą takie państwa jak Iran, Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Wenezuela, Katar, Libia, ZEA, Algieria, Nigeria, Ekwador i Angola.