Skip to main content

Goldman Sachs Group Inc.

Goldman Sachs Group Inc. jest jednym z największych banków inwestycyjnych na świecie. Zajmuje się on bankowością inwestycyjną, obrotem papierami wartościowymi oraz zarządzaniem inwestycjami. Świadczy usługi gównie klientom instytucjonalnym.