Skip to main content

Petrobras S.A.

Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A.) to największa państwowa brazylijska spółka działająca w sektorze ropy i gazu. Firma zajmuje się wieloma aspektami związanymi z tymi surowcami: wydobyciem, produkcją, transportem, rafinowaniem i sprzedażą ropy, produktów ropopochodnych, gazu i innych węglowodorów. Produkuje ona także biopaliwa i nawozy mineralne, a także wytwarza, transportuje i sprzedaje elektryczność.