Skip to main content

Vale S.A.

Vale S.A. — to brazylijska spółka produkująca rudę żelaza, nikiel, żelazostopy, aluminium, miedź i inne produkty. Spółka jest właścicielem systemu logistycznego w Brazylii, który obejmuje sieć torów kolejowych, terminale morskie i porty. To druga pod względem wielkości spółka wydobywcza na świecie.