Skip to main content

Soybean

Soja is een gewas dat veel wordt toegepast in de voedselproductie. De populariteit van sojaproducten is de afgelopen jaren gestegen, waardoor de vraag toeneemt.

Soja wordt aangeboden in januari, maart, mei, juli, augustus, september en november. Indien het eind van de levering in zicht is, groeit de contractliquiditeit, maar een paar dagen voor de einddatum daalt de liquiditeit flink.

De sojaprijzen zijn sterk afhankelijk van het seizoen: over het algemeen begint de stijging vlak vóór het zaaiseizoen en die trend zet zich door tot dit seizoen eindigt. Dat is tegelijkertijd ook het moment waarop de prijzen het hoogst zijn. Hierna dalen de prijzen weer, tenzij er natuurrampen plaatsvinden die invloed hebben op de oogst.

Overdag beleggen is het aantrekkelijkst tussen 4.30 en 19.15 u. GMT, wanneer zowel de liquiditeit als volatiliteit stijgen. Hierdoor kunt u uw winsten maximaliseren.