Skip to main content

iShares China Large-Cap ETF

iShareres China Large-Cap ETF jest funduszem ETF inwestującym w akcje wchodzące do indeksu FTSE China 50.

Indeks obejmuje 50 największych chińskich spółek według kapitalizacji rynkowej. Inwestycje funduszu skupiają się głównie na sektorze finansowym, paliwowo-gazowym, technologicznym i komunikacyjnym.

Struktura portfela ETF wygląda w przybliżeniu następująco:
98% - akcje
2% - środki pieniężne

Geografia inwestycji jest w przybliżeniu następująca:
84% - Chiny
14% - Hongkong

Możliwości inwestycyjne
Przy niskim poziomie dźwigni finansowej instrument ten będzie przede wszystkim interesujący dla dużych inwestorów, których celem będzie zwiększenie ekspozycji w akcje chińskich spółek.

Przy wysokiej dźwigni finansowej instrument może być interesujący dla spekulacji, opartej na wiadomościach na temat chińskiego rynku papierów wartościowych.

Jak kupować i sprzedawać akcje iShare China ETF?
Handel za pomocą tego narzędzia odbywa się za pośrednictwem terminali MT-4, MT-5 oraz Libertex.