Skip to main content

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF jest funduszem ETF inwestującym w amerykański indeks rynku obligacji Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Indeks obejmuje instrumenty amerykańskiego rynku długu o wysokim ratingu inwestycyjnym, w tym obligacje rządowe i korporacyjne.

Struktura portfela ETF wygląda w przybliżeniu następująco:
45% - obligacje skarbowe
28% - Hipoteczne papiery wartościowe
27% - Obligacje korporacyjne

Geografia inwestycji jest w przybliżeniu następująca:
93% - USA
1% - Kanada
6% - Niemcy, Meksyk, Holandia, Japonia, Australia, Irlandia, Kolumbia.

Możliwości inwestycyjne
Narzędzie to będzie przede wszystkim interesujące dla dużych inwestorów, których celem będzie oszczędzanie i osiąganie dochodów, najlepiej przewyższających rentowność lokat bankowych.

Niemniej jednak, z historycznego punktu widzenia, rentowność funduszu znajduje się w trendzie wzrostowym o niskim poziomie zmienności, co może sprawić, że CFD staną się interesujące dla spekulacyjnych transakcji, nawet przy wysokim poziomie dźwigni finansowej.

Handel za pomocą tego narzędzia odbywa się za pośrednictwem terminali MT-4, MT-5 oraz Libertex.