Skip to main content

iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF jest funduszem ETF inwestującym w akcje wchodzące w skład indeksu giełdowego MSCI United Kingdom.

W skład indeksu wchodzi 101 brytyjskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji, które łącznie stanowią około 85% całkowitej kapitalizacji rynkowej. Inwestycje funduszu skupiają się na spółkach z 11 sektorów: dóbr trwałych, dóbr konsumpcyjnych, energetyki, finansowego, farmaceutycznego, przemysłowego, materiałów podstawowych, nieruchomości, technologii, użyteczności publicznej i telekomunikacji.

Fundusz inwestuje prawie 100% swoich aktywów w akcje oraz kwity depozytowe na akcje spółek wchodzących w skład indeksu.

Geografia inwestycji: 100% UK.

Możliwości inwestycyjne
Przy niskim poziomie dźwigni finansowej instrument ten będzie przede wszystkim przedmiotem zainteresowania dużych inwestorów, których celem będzie zwiększenie ekspozycji na akcje w UK.

Przy wysokim poziomie dźwigni finansowej  instrument może być interesujący dla spekulacji, opartej na informacjach na temat brytyjskiego rynku giełdowego.

Jak kupować i sprzedawać iShares MSCI United Kingdom ETF?
Handel za pomocą tego narzędzia odbywa się za pośrednictwem terminali MT-4, MT-5 oraz Libertex.