Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF jest funduszem ETF inwestującym w akcje wchodzące w skład indeksu giełdowego MSCI United Kingdom.

W skład indeksu wchodzi 101 brytyjskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji, które łącznie stanowią około 85% całkowitej kapitalizacji rynkowej. Inwestycje funduszu skupiają się na spółkach z 11 sektorów: dóbr trwałych, dóbr konsumpcyjnych, energetyki, finansowego, farmaceutycznego, przemysłowego, materiałów podstawowych, nieruchomości, technologii, użyteczności publicznej i telekomunikacji.

Fundusz inwestuje prawie 100% swoich aktywów w akcje oraz kwity depozytowe na akcje spółek wchodzących w skład indeksu.

Geografia inwestycji: 100% UK.

Możliwości inwestycyjne
Przy niskim poziomie dźwigni finansowej instrument ten będzie przede wszystkim przedmiotem zainteresowania dużych inwestorów, których celem będzie zwiększenie ekspozycji na akcje w UK.

Przy wysokim poziomie dźwigni finansowej  instrument może być interesujący dla spekulacji, opartej na informacjach na temat brytyjskiego rynku giełdowego.

Jak handlować kontraktami CFD na iShares MSCI United Kingdom ETF?

Handel na tym instrumencie jest dostępny za pośrednictwem platform MetaTrader 4, MetaTrader 5 i Libertex. Handel kontraktami CFD na ten ETF jest dostępny na platformach MetaTrader 4, MetaTrader 5 i Libertex.