Skip to main content

Vanguard FTSE Europe ETF

Vanguard FTSE Europe ETF jest funduszem ETF inwestującym w akcje spółek z krajów europejskich o rozwiniętym rynku finansowym. 

Inwestycja realizowana jest w akcje 1.298 spółek europejskich, które są notowane na giełdach w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 

Największe pozycje w strukturze inwestycji zajmują Royal Dutch Shell plc, Nestle SA, HSBC Holdings plc, Novartis AG, Roche Holding AG, TOTAL SA, BP plc, Unilever, British American Tobacco plc, SAP SE.

Struktura inwestycji w poszczególnych krajach:
29,6% UK
15,4% Francja
14,6% Niemcy
11,8% Szwajcaria
5,6% Holandia
4,8% Hiszpania
4,7% Szwecja
4,3% Włochy
2,6% Dania
1,9% Finlandia
1,8% Beglium
1,5% Norweg
0,6% Austria
0,4% Irlandia
0,3% Potrugalia

Możliwości inwestycyjne
Przy niskiej dźwigni finansowej instrument ten będzie przede wszystkim interesujący dla dużych inwestorów, których celem będzie zwiększenie ekspozycji na akcje spółek europejskich z krajów o rozwiniętym rynku finansowym. 

Przy wysokiej dźwigni finansowej instrument może być interesujący dla spekulacji, opartej na informacjach o wielu europejskich firmach z krajów o rozwiniętym rynku finansowym. 

Jak kupić i sprzedać Vanguard FTSE Europe ETF?
Handel za pomocą tego narzędzia odbywa się za pośrednictwem terminali MT-4, MT-5 oraz Libertex.