Skip to main content

Exxon Mobil Corp.

Exxon Mobil Corp. to największa na świecie prywatna spółka paliwowa i jedna z największych spółek na świecie pod względem kapitalizacji. Spółka poszukuje i produkuje ropę naftową w różnych regionach, przede wszystkim w USA, Kanadzie i na Bliskim Wschodzie. Zarządza także siecią stacji benzynowych w ponad 100 państwach.