Skip to main content

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en houden een hoog risico op snel geldverlies als gevolg van de hefboomwerking. 74,91% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico van geldverlies kunt veroorloven. Klik hier om onze volledige Risicowaarschuwing te lezen.

74,91% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder.

Pip
Pip

Wat is een pip in Trading

Misschien was u net een filmtrailer op YouTube aan het kijken, en uit het niets verschijnt deze advertentie met een man die u vertelt hoe u met Forex geld zou kunnen verdienen. Uw aandacht wordt gegrepen door de advertentie en u besluit te luisteren. Vervolgens, net als het interessanter wordt, heeft de man het over 100 pips per dag. De advertentie, die op het eerste gezicht interessant leek, brengt u ineens in verwarring.

U vraagt zich af: wat is een pip precies? En waarom heeft hij zijn winst in pips uitgedrukt? Maakt u zich geen zorgen: met dit artikel leert u meer over pips!

Wat is nou een pip in Forex?

Een pip is een afkorting voor "point in percentage" en vertegenwoordigt de kleinste eenheid van verandering in de waarde van een valutapaar. Voor de meeste valuta's, met name voor de grote munten, vertegenwoordigt een pip de vierde decimaal in de wisselkoers van de twee valuta's. Voor sommige valutaparen kan deze decimaal echter variëren. Voor valutaparen met JPY wordt een pip weergegeven door het tweede cijfer achter de komma.

Laten we eens een voorbeeld bekijken. We nemen aan dat u een handelaar bent die in EUR/USD handelt. U hebt een long-positie geopend toen de wisselkoers 1,2712 was. U hebt voorspeld dat de koers stijgt, en na een paar minuten steeg de koers naar 1,2713 en besloot u uw transactie te sluiten. De prijswijziging is hier 0,0001, wat gelijk is aan 1 pip.

1-pip movement

Laten we eens kijken naar een echte marktsituatie. We gaan ervan uit dat u een long-positie hebt geopend toen de prijs 1,1438 was, zoals in de tabel hieronder wordt getoond. U hebt voorspeld dat de prijs stijgt, maar de prijs gaat in feite in de tegenovergestelde richting. Nu besluit u de positie te sluiten wanneer de wisselkoers 1,1431 is. Hoeveel heeft u dan verloren? U heeft de hele verandering in de waarde van het valutapaar verloren – 0,0007 – wat neerkomt op 7 pips.

Pip calculation

Wat is een pipette?

De meeste handelsplatforms gebruiken pips als de kleinste meeteenheid voor de verandering in waarde van een valutapaar. De noodzaak van meer nauwkeurigheid heeft echter geleid tot de invoering van een pipette, namelijk 1/10 van een pip. In dit geval wordt een pipette vertegenwoordigd door de vijfde decimale plaats op uw handelsplatform. Wanneer JPY betrokken is bij het valutapaar, wordt een pipette vertegenwoordigd door het derde cijfer achter de komma.

Pipette

Laten we het vorige voorbeeld gebruiken, maar deze keer met een tussenplatform dat het gebruik van pipettes mogelijk maakt.

Pipette calculation

In dit geval hebt u een long-positie ingenomen toen de wisselkoers 1,14387 bedroeg. U verwachtte dat de prijs zou stijgen. Helaas was dat niet het geval. In plaats daarvan is de prijs tegen uw positie in veranderd. Nu besluit u om uw handel te sluiten op 1,14312. U verliest uiteindelijk 0,00075, wat neerkomt op 75 pipettes. Na dit voorbeeld zult u de nauwkeurigheid van de pipettes waarderen. Pipettes bieden de handelaar een hogere nauwkeurigheid dan pips. In het vorige voorbeeld was het verlies 7 pips. Maar nu krijgen we een duidelijker beeld met de meer granulaire meeteenheid: 75 pipettes (7,5 pips).

One-click trading

Het belang van pips in Forex Trading

U gebruikt pips om te bepalen hoeveel u hebt gewonnen of verloren bij een bepaalde handel.

Het uitdrukken van winst of verlies in verschillende valuta kan verwarrend of moeilijk te vergelijken zijn. Dit komt doordat de hoeveelheid dollars die is gewonnen of verloren, afhankelijk is van veel factoren.

Een kleine verschuiving op de markt kan in sommige gevallen tot enorme winsten leiden, terwijl een grote marktbeweging daarentegen slechts een kleine winst kan opleveren, waarbij beide in dollar worden gemeten. Zo blijven pips de enige betrouwbare manier om de schommelingen op de markt te kwantificeren.

De waarde van pips

Een pip-waarde kan worden gedefinieerd als de prijs die wordt toegeschreven aan een beweging met één pip op de valutamarkt. Wanneer u een long-positie heeft en de koers in uw voordeel beweegt, zal uw open positie in waarde stijgen. De open positie gedraagt zich op een vergelijkbare manier wanneer de prijs tegen u beweegt. De pip-waarde vertelt u hoeveel de incrementele winst waard is. Om deze waarde te krijgen, moeten we de pip-waarde berekenen.

Omdat de waarde van een pip zeer klein is, wordt Forex altijd verhandeld in standaard valuta-eenheden, mini-valuta-eenheden en micro-valuta-eenheden. Een standaard valuta-eenheid is 100.000 eenheden van de basisvaluta; een mini-valuta-eenheid is 10.000 eenheden van de basisvaluta, terwijl een micro-valuta-eenheid 1.000 eenheden van de basisvaluta bedraagt. We hebben ook een nano-valuta-eenheid, dat wil zeggen 100 eenheden van de basisvaluta. Hieronder vindt u een lijst van wijze waarop de verschillende maten de waarde van een pip beïnvloeden.

Aantal eenheden Eenheden van basisvaluta Volume Pip waarde in USD 1 standaard aandeel 100.000 1,0 1 pip=$10 1 mini-eenheid 10.000 0,1 pip=$1 micro-eenheid 1.000 0.01 1 pip=$0,1 1 nano-eenheid 100 0,001 1 pip=$0,01

Valuta-eenheidgrootte

Eenheden van de basisvaluta

Volume

Pip-waarde in USD

1 standaard valuta-eenheid

100.000

1,0

1 pip=$10

1 mini-valuta-eenheid

10.000

0,1

1 pip=$1

1 micro-valuta-eenheid

1.000

0,01

1 pip=$0,1

1 nano-valuta-eenheid

100

0,001

1 pip=$0,01

Berekening van de pip-waarde en de positiegrootte - met voorbeelden

Zoals we al hebben beschreven, geeft de pip-waarde aan hoeveel een pip-beweging bijdraagt aan uw winst of verlies. De pip-waarde is belangrijk, omdat het u helpt om risico's te beheren. Als u bijvoorbeeld de pip-waarde niet begrijpt, hoe kunt u dan de ideale positiegrootte berekenen? Dus als u het concept van de pip-waarde niet begrijpt, zal het voor u als handelaar moeilijk zijn om uw risico te meten en te beheren.

Laten we ervan uitgaan dat u een handelsbalans hebt die in euro wordt uitgedrukt, en u wilt 1 standaard valuta-eenheid van EUR/USD verhandelen tegen een wisselkoers van 1,20. Bij een EUR/USD is 1 pip gelijk aan 0,0001.

Pip-waarde = 0,0001/1.20*100.000 = 8,333 euro

Pip-waarde voor rekeningen die in USD worden weergegeven

Veel rekeningen worden in Amerikaanse dollar weergegeven. Wanneer de USD op de tweede plaats komt in een valutapaar en de rekening is uitgedrukt in Amerikaanse dollar, verandert de pip-waarde niet.

In zo'n geval heeft een standaard valuta-eenheid een pip-waarde van $10; een mini-valuta-eenheid heeft een pip-waarde van $1; en een micro-valuta-eenheid heeft een pip-waarde van $0,1. Dit geldt voor elk valutapaar zolang de USD op de tweede plaats staat. Hier zijn enkele voorbeelden: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD.

Als de USD de basisvaluta is (die eerst in het valutapaar is opgenomen), gebruik dan gewoon de formule die hierboven is genoemd. Laten we zeggen dat u een standaard valuta-eenheid van het valutapaar USD/CAD verhandelt. Zoals u ziet, wordt in dit geval eerst de USD vermeld. Als we ervan uitgaan dat de wisselkoers van USD/CAD 1,25 is, dan is de pip-waarde in Amerikaanse dollar 10/1,25 = $8. Hieronder ziet u hoe u de pip-waarde voor mini-valuta-eenheden en micro-valuta-eenheden berekent.

Pip-waarde voor standaard valuta-eenheden = 10/ (USD/XXX)

Pip-waarde voor mini valuta-eenheden = 1/ (USD/XXX)

Pip-waarde voor micro valuta-eenheden = 0,1/ (USD/XXX)

Pip-waarde voor rekeningen die niet in USD worden weergegeven

We gaan ervan uit dat u een rekening hebt die in Canadese dollar wordt uitgedrukt. Telkens wanneer u een valutapaar verhandelt waarbij de Canadese dollar op de tweede plek is vermeldt, blijft de pip-waarde gefixeerd. In zo'n geval heeft een standaard valuta-eenheid een pip-waarde van CAD$10; een mini valuta-eenheid heeft een pip-waarde van CAD$1; en een micro valuta-eenheid heeft een pip-waarde van CAD$0,1.

Wat gebeurt er als de Canadese dollar eerst is genoteerd, zoals in het geval van CAD/CHF? U krijgt de pip-waarde door de vaste tarieven van bovenaf te delen door de wisselkoers. Stel dat de wisselkoers van CAD/CHF 0,8 is. Wat is dan de pip-waarde van een micro valuta-eenheid? Het antwoord is CAD$0,1/0,8 = CAD$0,125. U kunt hetzelfde doen voor standaard valuta-eenheden en mini valuta-eenheden.

Pip-waarde voor standaard valuta-eenheden = 10/ (CAD/XXX)

Pip-waarde voor mini valuta-eenheden = 1/ (CAD/XXX)

Pip-waarde voor micro valuta-eenheden = 0,1/ (CAD/XXX)

Wat als het valutapaar nu CAD heeft als de basisvaluta en JPY als de aangeboden valuta (CAD/JPY)? We bekijken een voorbeeld: stel dat de wisselkoers van CAD/JPY 90,00 is. Wat is dan de pip-waarde voor een standaard valuta-eenheid?

We gebruiken bovenstaande formule en vermenigvuldigen vervolgens het resultaat met 100.

Pip-waarde voor 1 standaard valuta-eenheid van CAD/JPY = 10/ (CAD/XXX)*100

10/90*10= CAD$11,11

U kunt deze methode ook gebruiken voor andere valuta's, zoals euro en de Australische dollar.

De pip-waarde van andere valutaparen

Misschien hebt u een rekening in USD, maar u handelt in een valutapaar zonder de Amerikaanse dollar. Misschien hebt u een rekening die in USD wordt gevoerd, maar wil u een valutapaar verhandelen zoals EUR/CHF of EUR/GBP.

We nemen het voorbeeld van EUR/CHF. De gevestigde regel is dat als u rekening hebt die in CHF wordt gevoerd en u handelt in EUR/CHF, de pip-waarde dan is gefixeerd. (CHF 10 voor standaard valuta-eenheden, CHF 1 voor mini valuta-eenheden en CHF 0,1 voor micro valuta-eenheden)

Laten we er in dit geval van uitgaan dat we de pip-waarde voor een standaard valuta-eenheid berekenen, die is vastgesteld op CHF 10. Dus als de rekening in USD wordt gevoerd, wordt de pip-waarde verkregen door CHF10/(USD/CHF) te delen. Dit is de vaste waarde gedeeld door de USD/CHF-wisselkoers. Als de wisselkoers van USD/CHF bijvoorbeeld 0,80 is, zou de pip-waarde 10/0,80 = USD 12,50 zijn.

Wat zou er gebeuren als u de koers voor USD/CHF niet kunt vinden en in plaats daarvan de koers voor CHF/USD vindt? Wat zou u in die situatie doen?

U moet de omgekeerde ratio van CHF/USD gebruiken om de prijs te krijgen van USD/CHF. Laten we zeggen dat u de prijs van CHF/USD 1,25 is. In dat geval is de omgekeerde prijs 1/1,25 = 0,80.

Wijzigingen in de pip-waarde

In de meeste gevallen bepaalt de basisvaluta van uw rekening de pip-waarde van de verschillende valutaparen. Als uw rekening in USD wordt gevoerd en de valuta de USD heeft als geciteerde valuta (de valuta die op de tweede plaats in het valutapaar staat), bijvoorbeeld EUR/USD, dan zal de pip-waarde zijn gefixeerd zoals we eerder hebben besproken. In zo'n geval heeft een standaard valuta-eenheid een pip-waarde van $10; een mini valuta-eenheid heeft een pip-waarde van $1; en een micro-valuta-eenheid heeft een pip-waarde van $0,1.

Een verandering in de pip-waarde zal alleen optreden als de wisselkoers van de US-dollar met meer dan 10% beweegt, waarbij de USD de basisvaluta is (bijvoorbeeld USD/CAD of USD/JPY) of de USD niet is opgenomen in het valutapaar (bijvoorbeeld GBP/JPY). De rekening wordt in USD gevoerd.

Een goed voorbeeld is de daling van de wisselkoers van USD/JPY van ongeveer 120 naar een dieptepunt van zo'n 77 tussen 2008 en 2011. Door de snelle versteviging van de yen is de pip-waarde van het valutapaar veranderd. In dit geval hadden de marktbewegingen een aanzienlijk groter effect op de waarde, dan toen de pip-waarde steeg.

Op basis van de kennis die we hebben verworven, kijken we nu naar het effect van de verandering op de pip-waarde van een paar. De wisselkoers is in dit geval van 120 naar 77 veranderd. Vóór 2008 was de pip-waarde van standaard valuta-eenheden van USD/JPY op een rekening die in USD wordt gevoerd $10/120 * 100 = 8,333. In 2011 bewoog de wisselkoers zich naar 77 en de pip-waarde steeg gedurende de periode naar $10/77 * 100 = 12,98. De marktbewegingen hebben dus een groter effect op de waarde gehad.

De relevantie van pip-waarden tijdens hedgen

Hedgen houdt in dat effecten gelijktijdig worden gekocht en verkocht om de risico's te verminderen. Veel handelaren zien dit als een risicovrije positie, omdat verliezen enerzijds worden gecompenseerd door winsten anderzijds. Dat is echter niet altijd het geval. Hedgen brengt een zekere mate van risico met zich mee, aangezien brede spreads in beide posities kunnen worden gebruikt, wat kan leiden tot verliezen.

De uitbreiding van spreads vindt vooral plaats in tijden van belangrijke mondiale gebeurtenissen, zoals het moment waarop de Zwitserse Nationale Bank het 1,20 frank per euro-plafond al in 2015 sloot. De Brexit is een andere belangrijke mondiale gebeurtenis, die uw gehedgde handel kan treffen.

In zulke tijden is de verspreiding volledig afhankelijk van aanbiedingen en eisen. De spreiding kan zelfs 100 pips breed zijn. Als dat gebeurt met uw beide posities, kunnen de resultaten rampzalig zijn. Als de betrokken valutaparen illiquide zijn, worden de spreads waarschijnlijk nog groter, wat tot meer verliezen voor de gehedgde positie zou leiden.

Wat is een pip voor CFD's?

Voordat we het hebben over pips in CFD's, moeten we eerst enkele belangrijke zaken behandelen. Wat Is een CFD? Een CFD is een contract dat een handelaar in staat stelt om te handelen en te profiteren van de prijsbewegingen van de onderliggende activa zonder ze daadwerkelijk te bezitten.

Zijn er pips in het handelen in CFD's? De term wordt niet vaak gebruikt in de CFD-handel. In plaats daarvan zijn termen als cent en pence gangbaar.

Laten we zeggen dat de prijs van een CFD bijvoorbeeld $1,00 is. Als de prijs naar $1,01 gaat, kunnen we zeggen dat deze met 1 cent is gestegen. De prijs in centen staat altijd rechts van de decimale punt, terwijl u aan de linkerkant de prijs in USD ziet.

CFD shares

Samenvatting

Na het lezen van dit artikel begrijpt u dat een pip de kleinste eenheid van prijsverandering is die meetbaar is voor een valutapaar. U weet nu ook hoe belangrijk de pip-waarde is voor beleggen. In de loop van uw daadwerkelijke beleggingen hoeft u de pip-waarde niet zelf te berekenen, want er is een aantal rekenmachines die dit voor u doen. Om meer te leren, kunt u een demo-account registreren zodat u merkt hoe de pip-waarde uw winst kan beïnvloeden.

Houd er rekening mee dat het verhandelen van CFD’s met een hefboom risico inhoudt en tot verlies van uw belegde kapitaal kan leiden.

Waarom handelen met Libertex?

  • Krijg gratis toegang tot een gratis demorekening
  • U krijgt technische ondersteuning van een operator, 5 dagen per week, van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds (Centraal Europese Standaard Tijd).
  • Maak gebruik van een vermenigvuldiger tot 1:30 (voor particuliere klanten).
  • Werk op een platform voor elk apparaat: Libertex en MetaTrader.

 

Terug