Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 78.31% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

78.31% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

Pip
Pip

Czym jest pips w handlu Trading

Być może w trakcie oglądania zwiastuna filmu na YouTube znienacka widzisz reklamę z facetem, który tłumaczy jak zarabiać pieniądze na rynku Forex. Reklama zwraca Twoją uwagę i decydujesz się wysłuchać tego faceta. Potem, akurat gdy robi się interesująco, facet zaczyna mówić o 100 pipsach dziennie. Reklama, która na początku wydawała się interesująca, nagle budzi wiele znaków zapytania.

Zastanawiasz się: czym dokładnie jest pips? I dlaczego facet szacował swoje zyski w pipsach? Nie martw się: ten artykuł poszerzy Twoją wiedzę na temat pipsów!

Czym jest pips w handlu Forex?

Pips jest skrótem oznaczającym „punkt w procentach” i reprezentuje najmniejszą jednostkę zmiany wartości pary walutowej. W przypadku większości walut, zwłaszcza głównych, pips oznacza czwarte miejsce po przecinku w kursie wymiany dwóch walut. To miejsce dziesiętne może się jednak różnić w przypadku niektórych par walutowych. W parach walutowych z JPY pips jest reprezentowany przez drugie miejsce po przecinku.

Przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że jesteś inwestorem handlującym parą EUR/USD. Otwierasz długą pozycję, gdy kurs wymiany wynosi 1,2712. Przewidujesz, że cena wzrośnie, a po kilku minutach cena zmienia się na 1,2713 i postanawiasz zamknąć transakcję. Zmiana ceny wynosi 0,0001, co równa się 1 pipsowi.

1-pip movement

Przyjrzyjmy się prawdziwej sytuacji rynkowej. Załóżmy, że otwierasz długą pozycję, gdy cena wynosi 1,1438, jak pokazano w poniższej tabeli. Przewidujesz, że cena wzrośnie, ale w rzeczywistości kieruje się ona w przeciwną stronę. Teraz decydujesz się zamknąć pozycję, gdy kurs wymiany wynosi 1,1431. Ile więc tracisz? Tracisz całą zmianę wartości pary walutowej — 0,0007 — co równa się 7 pipsom.

Pip calculation

Czym jest pipeta?

Większość platform transakcyjnych stosuje pipsy jako najmniejsze jednostki miary zmiany wartości pary walutowej. Jednak potrzeba większej dokładności doprowadziła do wprowadzenia pipety, która stanowi 1/10 pipsa. W tym przypadku pipeta jest reprezentowana na platformie transakcyjnej przez piąte miejsce po przecinku. Jeśli w parze walutowej jest JPY, pipeta jest reprezentowana przez trzecie miejsce po przecinku.

Pipette

Wykorzystajmy poprzedni przykład, ale tym razem z platformą brokerską, która umożliwia korzystanie z pipet.

Pipette calculation

W tym przykładzie otwierasz długą pozycję, gdy kurs wymiany wynosi 1,14387. Oczekujesz, że cena wzrośnie. Tak się niestety nie stało. Zamiast tego, cena ruszyła się w kierunku niekorzystnym dla Twojej pozycji. Postanawiasz zamknąć swoją transakcję na poziomie 1,14312. W ten sposób tracisz 0,00075, co równa się 75 pipetom. Wiem, że po przyjrzeniu się temu przykładowi docenisz dokładność, jaką zapewniają pipety. Pipety zapewniają inwestorowi większą dokładność niż pipsy. W poprzednim przykładzie strata wynosiła 7 pipsów. Teraz otrzymujemy wyraźniejszy obraz dzięki dokładniejszej jednostce miary: 75 pipet (7,5 pipsa).

One-click trading

Znaczenie pipsów w handlu Forex

Pipsy służą do określania zysku lub straty w danej transakcji.

Wyrażanie zysków lub strat w kwotach walutowych może być mylące i trudne do porównania. To dlatego, że ilość zdobytych lub straconych dolarów zależy od wielu czynników.

Niewielka zmiana na rynku może prowadzić do ogromnych zysków, podczas gdy z drugiej strony duży ruch na rynku może skutkować jedynie małym zyskiem, gdy obie sytuacje mierzone są w dolarach. Dlatego pipsy pozostają jedynym wiarygodnym sposobem ilościowego określenia wahań na rynku.

Wartość pipsa

Wartość pipsa może być zdefiniowana jako cena przypisana do ruchu o jeden pips na rynku walutowym. Gdy masz długą pozycję i cena porusza się na Twoją korzyść, Twoja otwarta pozycja zyskuje na wartości. Otwarta pozycja zachowuje się podobnie, gdy cena przesuwa się przeciwko Tobie. Wartość pipsa mówi, ile jest wart przyrost zysku. Aby uzyskać tę wartość, musimy obliczyć wartość pipsa.

Jako że wartość pipsa jest bardzo mała, obrót na rynku Forex jest zawsze wyrażany w standardowych lotach, minilotach i mikrolotach. Standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej; minilot to 10 000 jednostek, a mikrolot to 1000 jednostek waluty bazowej. Mamy też nanolot, czyli 100 jednostek waluty bazowej. Poniżej znajduje się lista przedstawiająca wpływ różnych wielkości w lotach na wartość pipsa.

Wielkość w lotach Jednostki waluty bazowej Wolumen Wartość pipsa w USD 1 standardowy lot 100 000 1,0 1 pips=10 $ 1 minilot 10 000 0,1 1 pips= 1 $ 1 mikrolot 1000 0,01 1 pips= 0,1 $ 1 nanolot 100 0,001 1 pips=0,01 $

Wielkość w lotach

Jednostki waluty bazowej

Wolumen

Wartość pipsa w USD

1 standardowy lot

100 000

1,0

1 pips=10 $

1 minilot

10 000

0,1

1 pips=1 $

1 mikrolot

1,000

0,01

1 pips=0,1 $

1 nanolot

100

0,001

1 pips=0,01 USD

Obliczanie wartości pipsa i wielkości pozycji — z przykładami

Jak już opisaliśmy, wartość pipsa pokazuje, w jakim stopniu ruch pipsa przyczynia się do zysku lub straty. Wartość pipsa jest ważna, ponieważ pomaga w zarządzaniu ryzykiem. Na przykład nie da się obliczyć idealnego rozmiaru pozycji, nie rozumiejąc wartości pipsa. Nie rozumiejąc pojęcia wartości pipsa, trudno jest inwestorowi mierzyć ryzyko i zarządzać nim.

Załóżmy, że masz rachunek handlowy denominowany w euro i chcesz obrócić 1 standardowego lota EUR/USD po kursie 1,20. W przypadku EUR/USD 1 pips odpowiada 0,0001.

Wartość pipsa = 0,0001/1,20*100 000 = 8,333 euro

Wartość pipsa w przypadku rachunków denominowanych w USD

Wiele rachunków handlowych jest denominowanych w dolarach amerykańskich. W każdym przypadku, gdy USD jest drugą z walut w parze walutowej, a rachunek jest denominowany w dolarach amerykańskich, wartość pipsa nie ulega zmianie.

W takim przypadku standardowy lot ma wartość pipsa równą 10 USD, minilot ma wartość pipsa równą 1 USD, a mikrolot ma wartość pipsa równą 0,1 USD. Dotyczy to każdej pary walutowej, w której walutą kwotowaną jest dolar amerykański. Oto kilka przykładów: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD.

Jeśli USD jest walutą bazową (pierwszą w parze walutowej), wystarczy użyć powyższego wzoru. Powiedzmy, że obracasz standardowym lotem pary walutowej USD/CAD. Jak widać, w tym przypadku pierwszą z walut jest USD. Zakładając, że kurs USD/CAD wynosi 1,25, wartość pipsa w dolarach amerykańskich wynosiłaby 10/1,25 = 8 USD. Poniżej możesz zobaczyć, jak obliczyć wartość pipsa dla minilotów i mikrolotów.

Wartość pipsa dla standardowych lotów = 10/(USD/XXX)

Wartość pipsa dla minilotów = 1/(USD/XXX)

Wartość pipsa dla mikrolotów = 0,1/(USD/XXX)

Wartość pipsa dla rachunków nie denominowanych w USD

Załóżmy, że masz rachunek denominowany w dolarach kanadyjskich. Za każdym razem, gdy handlujesz parą walutową z dolarem kanadyjskim jako drugą z walut w parze, wartość pipsa pozostaje stała. W takim przypadku standardowy lot ma wartość pipsa równą 10 CAD; minilot ma wartość pipsa równą 1 CAD; a mikrolot ma wartość pipsa równą 0,1 CAD.

Co się dzieje, gdy pierwszą z walut w parze walutowej jest dolar kanadyjski, tak jak w przypadku pary CAD/CHF? Wartość pipsa otrzymujesz, dzieląc powyższe stałe kursy przez kurs wymiany. Załóżmy, że kurs wymiany CAD/CHF wynosi 0,8. Jaka jest wartość pipsa dla mikrolota? To będzie 0,1 CAD/0,8 = 0,125 CAD. To samo można zrobić w przypadku standardowych lotów i minilotów.

Wartość pipsa dla standardowych lotów = 10/ (CAD/XXX)

Wartość pipsa dla minilotów = 1/ (CAD/XXX)

Wartość pipsa dlamikro lotów = 0,1/ (CAD/XXX)

A co jeśli para walutowa ma jako walutę bazową CAD, a jako walutę kwotowaną JPY (CAD/JPY)? Spójrzmy na przykład: powiedzmy, że kurs wymiany CAD/JPY wynosi 90,00. Jaka byłaby wartość pipsa dla standardowego lota w tym przypadku?

Zastosujemy powyższy wzór, ale wynik pomnożymy przez 100.

Wartość pipsa dla 1 standardowego lota CAD/JPY = 10/(CAD/XXX)*100

10/90*10= 11,11 CAD

Proces ten można stosować do innych walut, takich jak EUR lub nawet dolar australijski.

Wartość pipsa w przypadku innych par walutowych

Być może masz rachunek denominowany w USD, ale handlujesz parą walutową, która nie obejmuje dolara amerykańskiego. Być może masz rachunek denominowany w USD, ale obracasz parą taką jak EUR/CHF lub EUR/GBP.

Weźmy za przykład parę EUR/CHF. Zasada ogólna jest taka, że jeśli masz rachunek denominowany w CHF i handlujesz parą EUR/CHF, to wartość pipsa jest stała (10 CHF dla standardowych lotów, 1 CHF dla minilotów i 0,1 CHF dla mikrolotów).

W tym przypadku załóżmy, że obliczymy wartość pipsa dla standardowego lota, która jest ustalona na 10 CHF. Gdyby rachunek był denominowany w USD, wartość pipsa obliczana byłaby poprzez podzielenie 10 CHF/(USD/CHF). Jest to stała wartość podzielona przez kurs wymiany USD/CHF. Jeśli kurs wymiany USD/CHF wynosi np. 0,80, wartość pipsa wynosi 10/0,80 = 12,50 USD.

Co by się stało, gdyby nie można było znaleźć kursu USD/CHF i zamiast tego znaleźć kurs CHF/USD? Co zrobić w takiej sytuacji?

Aby uzyskać kurs USD/CHF, należy przyjąć odwrócony kurs CHF/USD. Powiedzmy, że kurs CHF/USD wynosi 1,25. W tym przypadku odwrócony kurs wyniósłby 1/1,25 = 0,80.

Zmiany w wartości pipsa

W większości przypadków waluta bazowa rachunku określa wartość pipsa dla różnych par walutowych. Jeśli rachunek jest denominowany w USD i USD jest walutą kwotowaną (tą, która jest wymieniona jako druga w parze walutowej), na przykład EUR/USD, wówczas wartość pipsa zostanie ustalona tak jak omówiliśmy wcześniej. W takim przypadku standardowy lot ma wartość pipsa równą 10 USD, minilot ma wartość pipsa równą 1 USD, a mikrolot ma wartość pipsa równą 0,1 USD.

Zmiana wartości pipsa nastąpi dopiero wtedy, gdy kurs dolara amerykańskiego zmieni się o więcej niż 10%, gdy USD jest walutą bazową (na przykład, USD/CAD lub USD/JPY) lub USD nie jest częścią pary walutowej (na przykład GBP/JPY). Rachunek jest denominowany w USD.

Dobrym przykładem jest spadek kursu wymiany USD/JPY z około 120 do 77 w latach 2008–2011. Szybkie wzmocnienie jena spowodowało zmianę wartości pipsa pary walutowej. W tym przypadku ruchy na rynku miały znacznie większy wpływ na wartość w miarę wzrostu wartości pipsa.

Korzystając ze zdobytej wiedzy, przyjrzyjmy się teraz, jaki wpływ zmiana ta miała na wartość pipsa pary. Kurs walutowy spadł w tym przypadku ze 120 do 77. Przed 2008 wartość pipsa dla standardowych lotów USD/JPY na rachunku denominowanym w USD wynosiła 10/120 * 100 = 8,333 USD. Do 2011 kurs przesunął się do poziomu 77, a wartość pipsa wzrosła w tym okresie do 10/77 * 100 = 12,98 USD. Dlatego też ruchy na rynku miały większy wpływ na wartość.

Znaczenie wartości pipsów przy hedgingu

Hedging (zabezpieczenie) polega na jednoczesnym zakupie i sprzedaży papierów wartościowych w celu ograniczenia ryzyka. Wielu inwestorów postrzega to jako pozycję wolną od ryzyka, ponieważ straty z jednej strony są kompensowane przez zyski z drugiej strony. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Hedging niesie ze sobą pewne ryzyko, ponieważ szerokie spready mogą pojawić się w obu pozycjach, co może skutkować stratami.

Rozszerzenie spreadów następuje głównie w okresie ważnych wydarzeń globalnych, takich jak moment, w którym Szwajcarski Bank Narodowy zniósł minimalny kurs wymiany franka za euro na poziomie 1,20 w 2015 roku. Brexit jest kolejnym ważnym wydarzeniem globalnym, które może zaszkodzić zabezpieczanym transakcjom.

W takich momentach spread zależy w pełni od ofert i popytu. Spread może wynieść nawet 100 pipsów. Jeśli tak się stanie z obiema pozycjami, wyniki mogą być druzgocące. Jeżeli pary walutowe, których to dotyczy, nie są płynne, spready będą prawdopodobnie jeszcze większe, co doprowadzi do większych strat w przypadku zabezpieczonej pozycji.

Czym jest pips dla kontraktów CFD?

Zanim dojdziemy do omawiania pipsów w kontraktach CFD, porozmawiajmy najpierw o kilku ważnych sprawach. Czym jest kontrakt CFD? CFD jest to kontrakt, który pozwala traderowi handlować i wykorzystywać zmiany cen aktywów bazowych bez ich faktycznego posiadania.

Czym są więc pipsy w handlu CFD? Termin ten nie jest często używany w handlu kontraktami CFD. Zamiast tego stosowane są terminy takie jak centy i pensy.

Powiedzmy, że cena kontraktu CFD wynosi na przykład 1,00 USD. Jeśli cena zmieni się na 1,01 USD, możemy powiedzieć, że wzrosła o 1 cent. Cena w centach jest zawsze na prawo od punktu dziesiętnego, natomiast po lewej stronie można zobaczyć cenę w USD.

CFD shares

Podsumowanie

Po przeczytaniu tego artykułu powinieneś/powinnaś rozumieć, że pips jest najmniejszą jednostką miary zmiany kursu pary walutowej. Teraz znasz również kluczową rolę, jaką wartość pipsa odgrywa w handlu. W trakcie rzeczywistego handlu nie musisz samodzielnie obliczać wartości pipsa, ponieważ są do tego odpowiednie kalkulatory. Aby dowiedzieć się więcej, należy zarejestrować rachunek demo i przekonać się, jak wartość pipsa może wpłynąć na zyski.

Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD z mnożnikiem może być ryzykowny i może doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału.

Dlaczego warto handlować z Libertex?

  • Uzyskaj dostęp do bezpłatnego konta demo bez żadnych opłat. 
  • Korzystaj z pomocy technicznej operatora przez 5 dni w tygodniu, od 9:00 do 21:00 (czas środkowoeuropejski).
  • Korzystaj z mnożnika aż do 1:30 (dla klientów detalicznych).
  • Używaj platformy dla każdego urządzenia: Libertex i MetaTrader.

 

Wstecz