Skip to main content

China A50

Een van de basis aandelenindexen in China wordt berekend op basis van de beurswaarde van de aandelen van de 50 belangrijkste bedrijven die op het vasteland zijn geregistreerd. Deze index is een goede weerspiegeling van de economische situatie in het land. De lijst bedrijven van de index wordt 4 keer per jaar herzien: in maart, juni, september en december. Het is belangrijk rekening te houden met de volatiliteit van deze index en dat hij significant kan dalen.