Skip to main content

China A50

Jeden z głównych indeksów akcyjnych w Chinach, obliczany w oparciu o kapitalizację rynkową akcji 50 największych spółek zarejestrowanych w państwie. Indeks jest miarodajnym barometrem kondycji gospodarczej Chin. Lista spółek, które wchodzą w skład indeksu, jest modyfikowana 4 razy w ciągu roku: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Należy pamiętać, że indeks podlega istotnym zmianom, w tym silnym spadkom.