Skip to main content

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en houden een hoog risico op snel geldverlies als gevolg van de hefboomwerking. 74,91% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico van geldverlies kunt veroorloven. Klik hier om onze volledige Risicowaarschuwing te lezen.

74,91% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder.

global-recovery

Stijgende inflatie en nieuwe angst voor virussen bedreigen wereldwijd herstel

Fri, 12/10/2021 - 13:22

Het is geen geheim dat de inflatie wereldwijd de laatste tijd de pan uit rijst. Over de hele wereld ligt deze belangrijke economische indicator ver boven de streefcijfers van de centrale banken ; in veel gevallen is het zelfs meer dan het dubbele. De geruststellende woorden van de Fed dat de toegenomen prijsdruk slechts een "voorbijgaand" verschijnsel was, beginnen op holle frasen te lijken nu de realiteit van een aanhoudende inflatie boven het streefcijfer voelbaar wordt. Natuurlijk zijn veel van de oorzaken van de huidige inflatieproblemen terug te voeren op de coronaviruspandemie. De belangrijkste daarvan zijn ongebreidelde stimuleringsmaatregelen van centrale banken en door beperkingen veroorzaakte breuken in de toeleveringsketen. Maar net toen de massale vaccinatie de zaken onder controle leek te brengen, kwam de omikronvariant en bracht alles weer terug in onzekerheid.

Ogen op de VS

Als de grootste en belangrijkste vrijemarkteconomie ter wereld ligt het voor de hand dat de VS centraal staan bij elke evaluatie van de wereldwijde inflatierisico's waarmee we momenteel te maken hebben. Sinds het begin van het jaar is de prijsdruk in de VS gestaag toegenomen en volgens de laatste cijfers bedroeg deze in november 6,8% op jaarbasis, een stijging van 0,6% ten opzichte van een maand geleden.. Helaas zal dit waarschijnlijk niet het einde van de stijgingen betekenen,  en nu het einde nog niet in zicht is, beginnen de zaken er tamelijk zorgwekkend uit te zien.

Dat gezegd hebbende, heeft voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve aangegeven dat het verslechterende prijsklimaat de functionarissen er waarschijnlijk toe zal aanzetten om hun inspanningen voor het afbouwen van stimuleringsmaatregelen te versnellen, zelfs ondanks de onthulling van vrijdag dat in november de kleinste banengroei van dit jaar te zien was. Hoewel een dergelijke stap zeker zou kunnen helpen om de inflatie te bestrijden, is het niet zonder risico's. De aandelenmarkt zou bijvoorbeeld niet goed reageren op de daaruit voortvloeiende vermindering van de liquiditeit, en een nieuwe crash zou het economisch herstel gemakkelijk kunnen doen ontsporen. Hoe dan ook, de greenback is altijd een goede gok in tijden van inflatie en biedt een mooie plaats om vermogen te parkeren tot het stof is neergedaald. In tegenstelling tot fysieke dollars zou de US Dollar Index een handiger vehikel kunnen zijn.

Grondstoffen in de schijnwerpers

Hoewel de ongebreidelde inflatie op dit moment zeker een wereldwijd probleem is, zijn sommige regio's zwaarder getroffen dan andere. Grondstoffeneconomieën als Australië, Nieuw-Zeeland  en Canada hebben het veel gemakkelijker gehad, met inflatiepercentages van respectievelijk 2,5%, 2,96% en 4,7% op jaarbasis. Dit heeft evenzeer te maken met het beleid van de centrale bank als met de sectorale weging. Nieuw-Zeeland heeft op dit moment een van de hoogste rentetarieven ter wereld, nadat het deze maand de basisrente tot 0,75% heeft verhoogd en verdere maatregelen voor het komende jaar heeft gepland. Canada heeft  een even hoge bankrente van 0,5% en de centrale bank bereidt een eigen agressieve campagne van renteverhogingen voor 2022 voor, nadat het programma voor het opkopen van obligaties al is beëindigd.

De reden dat deze landen wat meer speelruimte hebben wat monetaire aanscherping betreft, is natuurlijk hun sterke grondstofreserves. Stijgende inflatie is altijd goed nieuws voor edelmetalen als goud en zilver, waarvan Canada en Australië er beide veel hebben. Hun stijging kan enigszins worden getemperd door het gebrek aan industriële vraag, maar de belangstelling van beleggers voor deze toevluchtsoorden zal waarschijnlijk een netto winst opleveren in het geval van aanhoudende prijsdruk. Als zodanig vormen goud en zilver goede afdekkingen tegen de aanhoudende volatiliteit en onzekerheid, vooral nu omikron de dominante coronavirusvariant dreigt te worden.

Hoe zit het met China?

De plaats waar de hele crisis begon, ondervindt twee jaar na dato nog steeds de economische gevolgen van de pandemie door het coronavirus. De verwerkende industrie moet zich nog herstellen en zelfs de binnenlandse consumenten beginnen het domino-effect van de stijgende materiaalkosten en de verbroken bevoorradingsketens te merken. Hoewel de Chinese prijsdruk met 1,5-2% volkomen normaal lijkt, mag er geen misverstand over bestaan dat dit een aanzienlijke stijging is in een land dat gewend is aan een inflatie van bijna nul.

Gezien de veelvuldige manipulatie van dergelijke cijfers is de index van de producentenprijzen, die in november maar liefst 13,5% bedroeg, een veel opvallendere indicator. Nu de productie van goederen voor Chinese exporteurs steeds meer kost, is het niet verwonderlijk dat de prijzen wereldwijd stijgen. Als we daar nog de endemische bedrijfsschulden, de mogelijke schrapping van de beurs en het verhoogde risico op wanbetalingen aan toevoegen, lijken de reeds gehavende Chinese aandelen rijp voor nog meer dalingen in 2022. Het kan daarom een verstandig idee zijn om posities in individuele Chinese aandelen of ETF's te verlaten, of misschien zelfs te overwegen om ze meteen te shorten.

Europa en het VK 

De gemoederen op het oude continent zijn momenteel uiterst gespannen. Naast de stijgende prijsdruk en de vrees voor nieuwe varianten, zijn er ook een ernstige energiecrisis en het alomtegenwoordige spookbeeld van Brexit die voor onrust zorgen. Zowel de ECB als het BOE zullen de jongste BBP-cijfers met bezorgdheid bekijken in aanloop tot de beleidsvergaderingen voor Kerstmis op 16 december.

De Duitse industriële productie- en fabrieksorders zullen naar verwachting een daling laten zien temidden van een wereldwijde verstopping van de toeleveringsketen.  De economische vrees in Frankfurt en Londen zal alleen maar toenemen als er begin 2022 sprake is van mogelijke lockdowns. De inflatie in het VK en de eurozone bedragen momenteel respectievelijk 4,2% en 4,9%, wat weliswaar dubbel zo hoog is als de streefcijfers van de toezichthouders, maar toch niet zo hoog als elders in de wereld. Het probleem is dat de economische risico's als gevolg van de energiecrisis en het coronavirus het voor de ECB en de BOE uiterst moeilijk maken om de stimuleringsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de prijsdruk binnen de perken te houden.

Wat renteverhogingen betreft, hebben beide grote Europese toezichthouders verklaard dat een dergelijke stap "onwaarschijnlijk" is vóór eind 2022. De huidige onzekerheid is slecht nieuws voor de Europese aandelen en de belangrijkste valuta's, waardoor er voor de risicomijders weinig anders overblijft om zich op te richten. Behalve dan de mogelijkheid om aardgas en olie aan de portefeuille toe te voegen als bescherming in geval van een aanhoudende energiecrisis, wel te verstaan.

Handel wereldwijd met Libertex

Libertex biedt handel in meer dan 200  onderliggende assets in vrijwel alle assetklassen, van aandelen en forex tot grondstoffen, energiebronnen en zelfs cryptovaluta's via CFD's! Voor meer informatie over handelen met Libertex of om een account aan te maken, gaat u naar https://libertex.com/sign-up