Skip to main content

Coffee

Kawa, a zwłaszcza jej nieprażony, zielony typ, jest jednym z ziaren cieszących się największym popytem na całym świecie.

Wśród napojów, bardziej popularna jest tylko woda i herbata.

Ceny kawy są silnie zależne od cyklów sezonowych, a także poziomów plonów - im większe plony, tym niższe ceny kawy, i vice versa. Kluczowe są plony w Wietnamie, który jest głównym producentem kawy Robusta, a także w Brazylii, Indonezji i Kolumbii. Kawa Arabica jest zaś w większości produkowana w Brazylii i Ameryce Środkowej.

Najbardziej aktywny okres obrotu kontraktami na kawę to 14:00-19:00 GMT.