Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 85.9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

85.9% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

Zero opłat za handel dowolnym CFD na kryptowaluty

  • 0% opłat prowizyjnych
  • 0% swapów dla pozycji overnight
  • 0% opłat za wpłaty

85.9% of retail investor accounts lose money

Available for retail clients on the Libertex Trading Platform

0% commission fee for any crypto CFD
invest in crude oil
invest in crude oil

Jak inwestować w ropę?

Dla aktywnego inwestora zmienność rynków ropy naftowej oferuje wiele możliwości zysku.

Ceny ropy również znajdują się pod wpływem oceny niedoboru lub nadpodaży tego surowca na rynku. Warunki pogodowe mogą również mieć bezpośredni wpływ na ceny. Ponadto cena ropy naftowej jest często uważana za jeden z głównych wskaźników kondycji gospodarki światowej, z silnym związkiem pomiędzy wzrostem gospodarczym a popytem na ropę naftową. Niemniej jednak ropa naftowa jest generalnie uważana za stosunkowo bezpieczną inwestycję, nawet gdy rynek giełdowy znajduje się w tarapatach. W końcu każdy musi używać ropy, bez względu na kondycję gospodarki, więc zawsze będzie na nią popyt, choć należy pamiętać, że surowiec ten nigdy nie będzie takim skutecznym zabezpieczeniem jak złoto.

Na prawdziwie zglobalizowanym rynku 24-godzinnym ropa naftowa jest bardzo wrażliwa i ceny stale się zmieniają, co sprawia, że jest idealnym instrumentem dla inwestorów poszukujących szybkich ruchów. Jednym z najprostszych sposobów negocjowania cen ropy naftowej jest wykorzystanie kontraktów różnicowych (CFD).

Można powiedzieć, że ropa naftowa jest jednym z najważniejszych produktów dla współczesnego życia codziennego, ponieważ jest używana na wielu różnych rynkach, przy wielu produktach i usługach, a w rezultacie jej popyt jest stały. Kontrakty na różnice kursowe są dostępne na wiele towarów jako alternatywa dla inwestycji bezpośrednich, a jedną z najpopularniejszych form handlu są kontrakty CFD na ropę. Światowy handel ropą naftową jest dużym biznesem w większości form inwestycji: od kontraktów terminowych na ropę naftową do zakładów spreadowych na ceny ropy naftowej - w każdej z tych form handlu ropa jest bardzo popularna wśród inwestorów, i słusznie.

Oprócz silnego popytu, prawdą jest fakt, że podaż ropy naftowej jest ograniczona, zarówno w sposób naturalny, jak i sztuczny, przez kraje i rządy produkujące ropę naftową, które chcą mieć dostępną tylko określoną ilość surowca i uniknąć niepotrzebnego magazynowania. W rezultacie handel ropą naftową może być szczególnie niestabilny, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę geopolityczne uwarunkowania wielu krajów produkujących ropę naftową, co stwarza dla inwestorów wiele okazji handlowych na rynku ropy.

Dlaczego handlować CFD na ropę?

Kupno ropy naftowej jako towaru jest niezbędne dla wielu użytkowników końcowych, takich jak firmy paliwowe i producenci tworzyw sztucznych, ale jest również aktywem znajdującym się w powszechnym obrocie inwestorów. Kontrakty na różnice na ropę naftową są nie mniej popularne, a w rzeczywistości, z kilku kluczowych powodów, mogą one stanowić bardziej opłacalny sposób inwestowania na rynkach ropy naftowej.

Kontrakty na różnice kursowe są produktami opartymi na depozycie zabezpieczającym, dlatego też umożliwiają inwestorom angażowanie się na rynkach ropy naftowej w większym stopniu niż pozwala na to ich kapitał handlowy. Dlatego też zamiast kupować bezpośrednio jedną lub dwie beczki ropy naftowej, inwestorzy mogą kupować kontrakty na różnice w partiach 100 beczek jednocześnie, o wartości wielokrotnie większej niż ich dostępny kapitał inwestycyjny. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego często wynoszą około 5%, co oznacza nawet 20 razy lepszą pozycję, po prostu poprzez handel z użyciem CFD.

Inny dobry powód dla inwestycji w ropę poprzez CFD to fakt, że kontrakty te oferują jeden z najbardziej praktycznych sposobów na zajęcie krótkoterminowej pozycji na rynku tego surowca. W dodatku jest to elastyczny produkt inwestycyjny, który może być zastosowany w serii różnych scenariuszy. Z barierami wejścia na rynek niższymi niż bezpośrednie inwestycje w ten surowiec i bez daty zakończenia kontraktu (jak w przypadku kontraktów terminowych typu futures), CFD są na tyle elastyczne, że można nimi handlować jako krótkoterminową, zyskowną transakcją z wysokim stopniem dźwigni finansowej, i są one idealne jako długoterminowa, zyskowna pozycja w zależności od perspektyw rynkowych.

Jak inwestować w ropę?

Jak inwestować w ropę?

Zanim zaczniemy kupować i sprzedawać CFD na ropę naftową, bardzo ważne jest, abyśmy najpierw wspomnieli o podstawowych pojęciach handlu. Oceń kierunek, w którym zmierza cena. Jeśli cena spada od roku, jest mało prawdopodobne, aby z dnia na dzień ogromnie wzrosła. W tym przypadku podążaj za innymi inwestorami i zarabiaj pieniądze. Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, jest określenie ogólnego kierunku, w którym pójdzie cena.

Pamiętaj, aby nie otworzyć swojej pozycji na zbyt długi okres. Ograniczaj straty i maksymalizuj zyski. Możesz osiągnąć ten cel, zamykając pozycję w logicznym momencie. Może być to okrągły numer, gdzie straciłeś X procent. W ten sposób nie stracisz swoich wszystkich środków w jednej transakcji. Kiedy kupujesz ropę naftową, ważne jest, aby jak najbardziej ograniczyć straty.

 Od czasu wojen domowych w krajach produkujących ropę naftową i zmiany polityki rządowej w stosunku do kwestii transportu tego surowca, oraz z uwagi na szybki wzrost produkcji i popytu w gospodarkach rozwijających się, popyt i podaż ropy naftowej stale się zmieniają, co sprawia, że na jej notowania wpływa wiele czynników.
Ceny ropy naftowej należą do najbardziej wrażliwych na czynniki zewnętrzne w porównaniu do innych towarów.

Czynniki, które wpływają na ceny ropy

Czynniki, które wpływają na ceny ropy

Wygenerujesz większy zysk, jeśli kupisz ropę naftową we właściwym czasie. Spójrzmy na czynniki, które mają największy wpływ na cenę ropy naftowej.

Globalna gospodarka

Popyt jest tym, co decyduje o cenie każdego aktywa. Ma to także zastosowanie do cen ropy. Gdy globalna gospodarka nie radzi sobie dobrze, popyt na ropę spada. Jest to spowodowane spadkiem ogólnej produkcji, a tym samym zużycia ropy naftowej. Ważne jest również, abyś obserwował sytuację dużych gospodarek.

OPEC

OPEC lub Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową posiada wielu członków, którzy razem eksportują ropę naftową. Połączone kraje tworzą kartel, który określa cenę ropy naftowej oraz ilość ropy naftowej, która będzie eksportowana. Sprawozdania OPEC dotyczące produkcji mają bezpośredni wpływ na rzeczywistą cenę ropy naftowej.

USD

Handlując ropą, musisz także pamiętać, że jej ceny znajdują się pod silnym wpływem dolara amerykańskiego. Wynika to z faktu, że cena ropy naftowej jest wyrażona w dolarach amerykańskich.

Konflikty

Konflikty w krajach naftowych podnoszą cenę. Na przykład, jeśli w dużym kraju produkującym ropę naftową wybuchnie wojna, cena może wzrosnąć, ponieważ może to mieć wpływ na produkcję ropy naftowej.

Podaż ropy

Nowe dostawy ropy naftowej mogą również spowodować spadek cen. Ropa naftowa jest zasobem deficytowym. Kiedy dostawy ropy naftowej maleją, cena może ogromnie wzrosnąć. Kiedy nagle pojawiają się nowe dostawy ropy naftowej, może to spowodować spadek ceny, ponieważ jest więcej podaży niż wcześniej szacowano.

Spekulacja ceną ropy

Na koniec, spekulacja odgrywa bardzo ważną rolę w cenie ropy naftowej. Rynek spekulacyjny ogromnie się rozrósł i inwestorzy mają obecnie silny wpływ na ceny ropy naftowej. W związku z tym cena ropy naftowej nie jest oparta wyłącznie na podaży i popycie lub rzeczywistym wykorzystaniu tego surowca. Wpływ mają również ogólne odczucia inwestorów na temat ropy naftowej.

Czy handel ropą jest lukratywny?

Czy można zarobić, handlując ropą? Tak! Kupując i sprzedając ropę naftową we właściwym momencie, można zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie.

Jeśli chcesz handlować CFD na ropę, najlepszym wyjściem jest wybrać na początku zaufanego i regulowanego brokera. Libertex jest profesjonalnym brokerem, który pomoże Ci zarabiać pieniądze niezależnie od tego, czy rynek idzie w górę czy w dół. W Libertex możesz zacząć całkowicie za darmo, używając rachunku demo, a gdy będziesz gotów na pierwszą wpłatę, możesz rozpocząć prawdziwy handel.

Dlaczego warto handlować z Libertex?

  • Uzyskaj dostęp do bezpłatnego konta demo bez żadnych opłat. 
  • Korzystaj z pomocy technicznej operatora przez 5 dni w tygodniu, od 9:00 do 21:00 (czas środkowoeuropejski).
  • Korzystaj z mnożnika aż do 1:30 (dla klientów detalicznych).
  • Używaj platformy dla każdego urządzenia: Libertex i MetaTrader.

 

Wstecz