Skip to main content

EURO STOXX 50

EURO STOXX 50 jest jednym z największych stock indices indeksów akcyjnych w strefie euro i obejmuje 50 największych i najbardziej atrakcyjnych finansowo spółek w regionie. Spółki wchodzące w skład indeksu odpowiadają za około 50% kapitalizacji wszystkich spółek publicznych w strefie euro.
Indeks zadebiutował 26 lutego, 1998.

Indeks jest miarodajnym barometrem kondycji gospodarki strefy euro.