Skip to main content

Hang Seng Index

Indeks Hang Seng jest głównym indeksem giełdy papierów wartościowych w Hong Kongu. Obejmuje on 4 sektory: handel i przemysł, finanse, dostawców oraz nieruchomości.
Indeks zadebiutował 24 listopada, 1969, z bazowym poziomem równym 100.

Hang Seng odzwierciedla kondycję czterech głównych gałęzi chińskiej gospodarki oraz nastroje inwestorów dotyczące perspektyw tych sektorów.