Skip to main content

S&P 500

Standard&Poor’s 500 jest jednym z kluczowych indeksów w USA. Jest obliczany przez Standard&Poor’s. Indeks obejmuje 500 największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek na amerykańskim rynku akcji, będąc tym samym miarodajnym barometrem kondycji całej gospodarki USA. Indeks zadebiutował 4 marca, 1957.

Indeks S&P500 jest najpełniejszym obrazem ogólnych oczekiwań inwestorów związanych ze wzrostem gospodarczym w USA, będąc mniej zależnym od sytuacji w poszczególnych sektorach lub spółkach.