Skip to main content

Gold

Złoto, metal szlachetny

Złoto jest używane w sektorze elektronicznym i biżuterii, a także jako aktywo inwestycyjne. Wiele banków centralnych przechowuje rezerwy złota wraz z walutami zagranicznymi.
Z powodu wyjątkowego statusu, notowania złota podlegają silniejszymi zmianom niż ceny innych metali przemysłowych lub szlachetnych. Przypływ kapitału na rynek złota może być wywołany wyższą inflacją, niestabilnością geopolityczną lub polityką pieniężną banków centralnych.