Skip to main content
CFD trading vs futures contracts: What is the difference?
CFD trading vs futures contracts: What is the difference?

Handel CFD vs Kontrakty Futures: Jaka jest różnica?

Kontrakty na różnice kursowe i kontrakty terminowe typu futures są często zawiłe dla nowych inwestorów, ponieważ w istocie wydają się być produktami dość podobnymi. Podczas gdy kontrakty "futures" są zazwyczaj przedmiotem obrotu na giełdzie, a CFD są częściej przedmiotem obrotu bezpośrednio z brokerami, głównymi różnicami są płynność i finansowanie obu instrumentów. Zlecenia CFD są w praktyce łatwiej realizowane i mają niższe bariery wejścia niż kontrakty terminowe typu futures.

Kontrakty na różnice kursowe i kontrakty terminowe typu futures są często zawiłe dla nowych inwestorów, ponieważ w istocie wydają się być produktami dość podobnymi. Podczas gdy kontrakty "futures" są zazwyczaj przedmiotem obrotu na giełdzie, a CFD są częściej przedmiotem obrotu bezpośrednio z brokerami, głównymi różnicami są płynność i finansowanie obu instrumentów. Zlecenia CFD są w praktyce łatwiej realizowane i mają niższe bariery wejścia niż kontrakty terminowe typu futures. Oczywiście oba te instrumenty są instrumentami pochodnymi i oferują te same korzyści dźwigni finansowej, które są wspólne dla wszystkich instrumentów pochodnych. Pochodne instrumenty finansowe nazywane są w ten sposób, ponieważ ich wartość oparta jest na aktywach bazowych. W przypadku CFD i kontraktów terminowych, aktywami bazowymi są zazwyczaj: obligacje, akcje, towary itp. Ze względu na efekt dźwigni związany z tymi narzędziami, czasami ludzie sądzą, że CFD i Futures są ryzykowne. Ale jeśli podchodzisz do handlu jako do biznesu, podążasz za procesami, nie odchodzisz i nie pozwalasz, aby Twoje straty rosły. Wychodzisz ze stratnej pozycji, bez względu na to, co negocjujesz. Zaletą dźwigni jest zwielokrotnienie zysków i jest to celem dla każdego inwestora.

Jak wybrać między wymianą CFD i negocjacją futures? Kontrakt terminowy typu futures to umowa kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie w przyszłości, niezależnie od tego, jak w międzyczasie zmieniła się cena. Terminy wygaśnięcia mają zastosowanie do kontraktów terminowych typu futures, ponieważ są to terminy, w których składnik aktywów musi zostać dostarczony po cenie uzgodnionej zgodnie z warunkami kontraktu. Towary, akcje i waluty są przykładami rynków oferujących zarówno operacje CFD, jak i transakcje terminowe typu futures. Ponieważ kontrakty terminowe typu futures są transakcjami wymiennymi, wielu traderów lub spekulantów, którzy nigdy nie zamierzają otrzymać dostawy aktywa może kupować i sprzedawać kontrakty terminowe typu futures, aby skorzystać na zmianach cen rynkowych. Można tego dokonać poprzez zajęcie przeciwnej pozycji w stosunku do istniejącej otwartej pozycji przed datą jej wygaśnięcia. Jest to znane jako kompensacja. Przeciwnie, w kontrakcie na różnice kursowe nie ma ustalonej ceny w przyszłości ani przyszłej daty. Oznacza to po prostu kontrakt na zapłatę lub otrzymanie różnicy między ceną instrumentu bazowego na początku kontraktu a ceną, po której on wygasa lub gdy podjęta jest decyzja o likwidacji kontraktu i zrealizowaniu zysków/strat.

Istotną różnicą między nimi jest to, że obrót kontraktami terminowymi odbywa się na scentralizowanym otwartym rynku, na którym wszyscy uczestnicy widzą kursy wymiany, notowania i stawki. Inwestorzy mają szerszy wybór instrumentów na rynkach kontraktów terminowych, tak więc istnieje więcej możliwości pokrycia pozycji w odniesieniu do brokera, który jest drugą stroną w transakcjach. W handlu kontraktami futures, broker jest po prostu pośrednikiem. W operacjach CFD broker jest aktywnym kontrahentem transakcji i kwotuje ceny dla obu stron. Niektórzy twierdzą, że oznacza to manipulowanie cenami, ale przy ogromnej popularności CFD i konkurencji między brokerami, w praktyce każdy może się przekonać, że nie jest to prawdą.

Handel CFD vs Kontrakty Futures

Spready są również znacznie wyższe w transakcjach CFD w porównaniu do operacji obejmujących kontrakty futures. Jednakże opłaty i prowizje pobierane przez firmy są niższe w działalności CFD niż w przypadku operacji obejmujących futures. Oba produkty są oparte na dźwigni finansowej, ale rachunki futures wymagają wyższych depozytów zabezpieczających, gdyż transakcje te są realizowane z większą ilością kapitału.

Problemem w przypadku kontraktów terminowych typu futures może być wielkość kontraktu, który musi zostać wynegocjowany. Kontrakty terminowe typu futures są zazwyczaj przedmiotem obrotu na dużych giełdach i, ogólnie rzecz biorąc, mają duże minimalne zobowiązania dla uczestników rynku, ponieważ kontrakty te są przeznaczone do wykorzystania przez banki inwestycyjne i inne podobne instytucje. Na przykład, można handlować pięcioma uncjami Platyny za mniej kapitału przy użyciu CFD, podczas gdy pojedynczy kontrakt terminowy futures na Platynę zaczyna się od 100 uncji Platyny. W tym sensie, CFD są znacznie bardziej elastyczne. Ich elastyczność znajduje także odzwierciedlenie w fakcie, że CFD można znaleźć na praktycznie każdym rynku, włączając w to indeksy, akcje, towary, waluty, itp. Zamiast posiadania wielu rachunków u różnych brokerów w celu zróżnicowania handlu, okaże się, że potrzebujesz jednego lub co najwyżej dwóch rachunków CFD.
Kolejną zaletą CFD jest to, że znacznie łatwiej jest otworzyć rachunek, aby nimi handlować niż otworzyć rachunek na kontrakty terminowe futures. Ogólnie rzecz biorąc, jest mniej regulacji dotyczących kontraktów na różnice kursowe i można rozpocząć handel nimi z dużo mniejszym kapitałem.

Istnieją również inne czynniki przy wyborze pomiędzy kontraktami CFD a kontraktami terminowymi futures. Jak wspomniano powyżej, obaj korzystają z Twoich pieniędzy, co w praktyce oznacza, że Twój broker pobiera od Ciebie odsetki. Jednakże, podczas gdy w przypadku CFD odsetki naliczane są codziennie, w przypadku kontraktów futures, cena jest uwzględniana w aktywie. Jak wskazano powyżej, konkurencja dla Twojego brokera powinna zapewnić, że pobierana opłata jest rozsądna, ale jest to czynnik, który zawsze należy zweryfikować. Ponieważ CFD są zazwyczaj produktami komercyjnymi i nie kupuje się ich, aby utrzymać je przez długi czas, odsetki nie są zazwyczaj wystarczająco duże, aby stanowić problem. Istnieje także możliwość ich utrzymania przez nieco więcej czasu, jeśli cena ma oscylować. Kiedy handlujesz kontraktem futures, możesz nie mieć wystarczająco dużo czasu na to, by tak się stało.

Znajomość niuansów oraz zalet i wad różnych instrumentów handlowych jest niezbędna do zbudowania solidnego portfela i chociaż kontrakty terminowe typu futures i CFD mają kilka istotnych podobieństw, należy pamiętać, że są to zasadniczo różne produkty. ściśle związane z konkretnymi scenariuszami handlowymi.

W Libertex mamy nadzieję, że uznasz ten artykuł za pomocny. Zapraszamy do wypróbowania handlu CFD na darmowym rachunku demo, bez żadnego ryzyka!

Wstecz