Wstęp do wyceny akcji: jak wybrać najlepszą metodę wyceny?

Wstęp do wyceny akcji: jak wybrać najlepszą metodę wyceny?


01 lis 2018

Inwestorzy często, i błędnie, zakładają, że wielka spółka oznacza wielką inwestycję. Znalezienie solidnych spółek ma kluczowe znaczenie w procesie inwestycyjnym, ale równie ważne jest określenie wartości akcji tych spółek. Twoim celem jako inwestora powinno być znalezienie solidnych firm i inwestowanie w nie w przystępnych cenach. Jeśli nie pomylisz dużej firmy z dużą inwestycją, już wyprzedzisz wielu innych inwestorów. I właśnie wtedy do gry wchodzi wycena akcji.

Wycena to pierwszy krok w kierunku inteligentnego inwestowania. Gdy inwestor stara się określić wartość akcji na podstawie fundamentów, pomagają one mu podejmować świadome decyzje o tym, które akcje kupić, a które sprzedać. Bez wartości fundamentalnej, inwestor czuje się niczym tratwa na oceanie losowych zmian cen i krótkotrwałych wahań.

Od lat instytucja finansowa promuje mylące przekonanie, że wycena powinna być zarezerwowana dla ekspertów. Nie jest to jednak tajemna nauka, którą mogą praktykować jedynie osoby posiadające MBA lub CFA. Przy tylko podstawowych umiejętnościach matematycznych i pewnej staranności, każdy inwestor może określić wartości najlepszych akcji.

Zanim będziesz mógł ocenić akcje, musisz mieć pojęcie, czym jest akcja. Nie jest to aktywo, które płynie niczym fala w przypływie ale raczej dokładne odzwierciedlenie częściowej własności spółki notowanej na giełdzie. Jeśli XYZ Corp. posiada w obiegu 1 milion akcji i posiadaj jedną akcję, oznacza to, że jesteś właścicielem 1/100000000 spółki.

Dlaczego ktoś miałby zapłacić Ci za taki mały udział? Istnieje kilka powodów. Zawsze znajdzie się ktoś inny, kto chce jednej milionowej części spółki, ponieważ chce jednej milionowej części głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Mimo, że jedna akcja jest sama w sobie małym udziałem, to jeśli połączyć ten milionowy udział z około 500.000 przyjaciół, nagle okazuje się, że masz wspólnie większościowy udział w firmie. Oznacza to dla Ciebie takie opcje jak wypłata dywidendy lub fuzje.

Spółki kupują udziały w innych spółkach z wielu powodów. Niezależnie od tego, czy jest to nabycie bezpośrednie, w którym spółka kupuje wszystkie udziały, czy też joint venture, w którym firma zazwyczaj kupuje wystarczająco dużo udziałów od innej spółki, aby zdobyć miejsce w zarządzie, udziały są zawsze częścią procesu sprzedaży. Kurs akcji przekłada się na kurs spółki, a więc jest w sprzedaży przez siedem i pół godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. To właśnie te informacje pozwalają innym spółkom, publicznym lub prywatnym, podejmować inteligentne decyzje biznesowe oraz szacować, ile mogą kosztować ich akcje innej spółki.

Część akcji stanowi substytut udziału w przychodach, zyskach, przepływach pieniężnych i kapitale akcjonariuszy spółki. Dla inwestora indywidualnego oznacza to jednak zazwyczaj także martwienie się o część, którą można uzyskać w dywidendzie. Udział oznacza także prawo do dywidendy spółki. Nawet jeśli akcje spółki nie przynoszą obecnie dywidendy, zawsze istnieje możliwość, że w przyszłości może wystąpić jakaś dywidenda.

Wycena akcji: Podstawowe Koncepcje

Wycena akcji: Podstawowe Koncepcje

Firmy posiadają wartość wewnętrzną, która opiera się na ilości wolnych przepływów pieniężnych, które firmy mogą zapewnić. Jednakże pieniądz w przyszłości jest wart mniej niż pieniądz w obecnej chwili, dlatego przyszłe wolne przepływy pieniężne powinny być dyskontowane przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej.

Większość metod wyceny akcji opiera się na założeniu, że wartość firmy jest równa sumie wartości wszystkich przyszłych wolnych przepływów pieniężnych. Wszystkie przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane z tytułu wartości pieniądza w czasie. Jeśli znasz obiektywnie wszystkie przyszłe przepływy pieniężne firmy i posiadasz obiektywną stopę zwrotu z zainwestowanych pieniędzy, możesz poznać dokładną kwotę, jaką powinieneś zapłacić za tę firmę.

Wycena akcji nie jest jednak tak prosta w praktyce, ponieważ możemy jedynie oszacować przyszłe wolne przepływy pieniężne. To podejście do wyceny jest więc połączeniem sztuki i nauki. Zakładając odpowiednią ocenę czynników wejściowych, można oszacować realne wyjścia. Gdybyśmy dokładnie wiedzieli, ile spółka będzie generować środków pieniężnych i gdybyśmy mieli obiektywną stopę zwrotu, wiedzielibyśmy dokładnie, co zapłacić za akcje spółki dywidendowej lub jakiejkolwiek spółki z dodatnimi przepływami środków pieniężnych, niezależnie od tego, czy wypłaca ona dywidendę, czy też nie. Jednak wejścia są tylko szacunkami i ich precyzyjne oszacowanie wymaga pewnego stopnia umiejętności i doświadczenia. Dlatego też wycena akcji spółek jest właśnie połączeniem sztuki i nauki.

Trzy główne metody wyceny akcji spółek

Trzy główne metody wyceny akcji spółek

Wiele wskaźników wyceny jest łatwo obliczalnych, takich jak stosunek ceny do zysku, lub cena-sprzedaż lub cena-rezerwa. Są jednak liczby, które mają wartość jedynie w odniesieniu do innej formy wyceny akcji.

Trzy główne metody wyceny akcji w celu oceny zdrowych akcji dywidendowych są następujące.

Analiza dyskontowanych przepływów pieniężnych

Pierwsza metoda zakłada potraktowanie spółki jako wielkiej maszyny generującej przepływy pieniężne. Analizujemy spółkę tak jak byśmy ją kupili i trzymali jej akcje przez nieograniczony czas, aby skorzystać ze wszelkich przyszłych przepływów pieniężnych. Oszacowując wartość firmy możemy porównać ją z aktualną kapitalizacją rynkową tej firmy w celu ustalenia, czy warto ją kupić, czy też nie, albo możemy podzielić wyliczoną wartość całkowitą przez całkowitą liczbę akcji i porównać tę wartość z realnym kursem akcji.

Model dyskontowanej dywidendy

Druga metoda polega na traktowaniu osobnej akcji jako niewielkiego urządzenia do przepływu środków pieniężnych. Dywidendy są wolnym przepływem pieniężnym, ponieważ to właśnie gotówka, którą otrzymujemy jako inwestorzy. W przykładzie całej firmy, firma może wydać wolne przepływy pieniężne na dywidendy, wykup akcji, przejęcia lub po prostu pozwolić im na gromadzenie się na saldzie. Chodzi o to, że mamy niewielką kontrolę nad tym, co administracja decyduje się z nimi zrobić. Dywidenda uwzględnia jednak to wszystko, ponieważ dywidenda bieżąca, jak również szacowany wzrost tej dywidendy, uwzględnia wolne przepływy pieniężne spółki oraz sposób, w jaki zarząd wykorzystuje te wolne przepływy.

Podejście wielorakich zysków

Trzecia metoda, czasami nazywana metodą wielorakich zysków, może być stosowana bez względu na to, czy spółka wypłaca dywidendę czy nie. Inwestor szacuje przyszłe zyski w danym okresie, na przykład w ciągu dziesięciu lat, a następnie umieszcza wielokrotność hipotetycznych zysków w oszacowanej ostatecznej wartości EPS. Następnie uwzględnia się skumulowane dywidendy i porównuje różnicę pomiędzy ceną bieżących akcji a hipotetyczną wartością całkowitą na koniec okresu w celu obliczenia oczekiwanej stopy zwrotu.
Nie należy się zniechęcać, jeśli chcesz zyskać na cenach akcji, ale nie wiesz jak wycenić je. Dzięki transakcjom CFD możesz od razu zacząć kapitalizować ceny akcji, jednocześnie zmniejszając ryzyko otwierając długie i krótkie pozycje. Wypróbuj nasz darmowy rachunek demo, gdzie możesz praktykować wszystko, co chcesz, zanim przejdziesz do transakcji z prawdziwymi pieniędzmi. Dodatkowo, zachęcamy do rozpoczęcia naszego bezpłatnego kursu online o CFD.

Wstecz

Dołącz do Libertex!

Ćwicz za darmo na rachunku demo z 50 000 euro

ZAREJESTRUJ SIĘ
lub od razu rozpocznij rzeczywiste transakcje
Spis treści