Skip to main content

AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

AMC Entertainment Holdings Inc. to holding świadczący usługi kinowe i wystawiennicze poprzez swoje spółki zależne. Ma największą sieć kin na świecie, posiadającą 356 sal kinowych w Europie (łącznie 2866 ekranów) i 620 w Stanach Zjednoczonych (7967 ekranów). W 2012 roku firma została przejęta za 2,5 miliarda dolarów przez chiński konglomerat Wanda Group, który zainwestował 500 milionów dolarów w modernizację sieci kin. We wrześniu 2018 roku firma Silver Lake Partners zakupiła 32% akcji AMC Entertainment Holdings Inc. za 600 milionów dolarów i otrzymała jedno miejsce w radzie dyrektorów firmy.

W tym samym roku AMC Entertainment zaczęła rozwijać swoją działalność online, oferując cyfrowe filmy na żądanie do wypożyczenia lub zakupu. Jednak nawet szybki rozwój tej linii biznesowej nie zrekompensował w pełni strat, jakie poniosła sieć tradycyjnych sal kinowych. Odnoszące coraz większe sukcesy platformy rozrywki online, takie jak Nexflix, odebrały widzów tym miejscom. 

Gdy rozpoczęła się pandemia koronawirusa, los firmy pogorszył się. 18 marca 2020 roku ogłosiła ona, że zamknie wszystkie swoje kina. Mimo to firma AMC Entertainment zmodernizowała systemy filtracji w swoich salach kinowych i wyposażyło je w elektrostatyczne rozpylacze do dezynfekcji powietrza. Po zniesieniu restrykcji związanych z kwarantanną tradycyjne kina zostały ponownie otwarte. 

W styczniu 2021 r. przeprowadzono dwie dodatkowe emisje akcji, odpowiednio 50 mln i 44,4 mln akcji, dodatkowo do 287 mln akcji spółki pozostających już w obiegu. Firma Silver Lake kupiła nowe akcje w zamian za inwestycję w wysokości 500 milionów dolarów.

Możliwości handlowe 

W dniu 3 czerwca 2020 r., firma AMC Entertainment ogłosiła, że ma „poważne wątpliwości”, czy utrzyma się na rynku, jeśli pandemia będzie się przeciągać. W październiku 2020 roku firma stwierdziła, że „istniejące zasoby gotówkowe zostaną w dużej mierze wyczerpane do końca 2020 roku lub na początku 2021 roku”. 

Do 4 stycznia 2021 r. akcje spółki osiągnęły historycznie niski poziom 1,91 USD. Jednak wraz z zakończeniem restrykcji związanych z koronawirusem i wzrostem przychodów, cena akcji spółki zaczęła ponownie rosnąć. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2021 roku wzrosła ponaddwudziestokrotnie!

Średnia zmienność śróddzienna w pierwszej połowie 2021 wynosiła 6,6%.